Viktigt meddelande1

Jobba inom vård och omsorg

Beachen eller jobbet? Varför välja? Du hittar båda i Båstad varje sommar – sök jobb inom vård och omsorg! Vi söker dig som vill göra skillnad för andra personer varje dag. I utbyte får du mycket glädje och stor tacksamhet.

Du kommer hjälpa personer som behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel vara hjälp med städning, omvårdnad eller att ta medicin i rätt tid. Du kan jobba på ett boende eller hemma hos den person som behöver hjälp. Du kan jobba med äldre, med unga och med personer som har olika funktionsnedsättningar. Alla dagar ser olika ut och det blir aldrig långtråkigt.

Du behöver vara 18 år eller äldre för att kunna ansöka. Välkommen med din ansökan!

Jag jobbar inom vård och omsorg för att jag älskar att kunna göra skillnad.

Det bästa med mitt arbete är att jag har möjlighet att möta olika människor.  

Frågor och svar för dig som vill jobba inom äldreomsorgen

Äldreomsorgen bedrivs dygnet runt. Antingen blir du anställd genom att bara jobba natt, eller genom att jobba både dag och kväll.

Arbetstiderna varierar beroende på vilken enhet du arbetar på. Det är alltid vård- och omsorgstagarnas behov som styr. Därför kan vissa justeringar ske löpande, men inga ändringar sker utan din kännedom.

Inom äldreomsorgen börjar ett dagpass normalt klockan 07. Du arbetar mellan fem till nio timmar på ett arbetspass. Kvällspassen börjar på eftermiddagarna. Efter kvällspasset kommer nattpatrullen och tar vid. Nattpersonal arbetar alltid natt.

Är du fast- eller månadsanställd arbetar du varannan helg, antingen dagpass eller kvällspass.

Vi har individuell lönesättning vilket innebär att lönesättning beror på om du är utbildad, har erfarenhet från vården och vilken ålder du har. OB tillkommer på obekväm arbetstid för kvällar och helger.

Det går bra. Vi har ett introduktionsprogram som du kommer att få vara delaktig i och du tilldelas en handledare som du går bredvid dina första arbetspass. När du är klar med din introduktion arbetar du oftast ensam hos vård- och omsorgstagarna, men ni är alltid ett gott gäng som arbetar under samma arbetspass som du kan kontakta under arbetets gång om du har några frågor. Vi ser att du hellre frågar en gång för mycket än en gång för lite.

Ett särskilt boende är en annan benämning på ett äldreboende. Där vårdas äldre vars hälsotillstånd kräver en omvårdnad som inte längre kan tillgodoses i det ordinära boendet.

Hemtjänst benämns numera oftast som hemvård. Hemvård betyder att personal hjälper äldre människor i sitt ordinära boende.

Beroende på hur långt vi ska ta oss inom hemvården så använder vi automatväxlade bilar, elcyklar eller så promenerar vi till vård- och omsorgstagarna.

När du kommer till arbetet får du en mobiltelefon med ditt arbetspass. Där finns också en panering som visar vad du ska göra vid insatserna.

Vi använder digitala nycklar i kommunen. En digital nyckel går på batteri som du tankar över information till med din personliga kod som du får vid anställning. Med denna nyckel får du åtkomst till alla vård-och omsorgstagare inom det område där du ska arbeta.

Runda/Rad/Tur = Den lista som visar vilka vård- och omsorgstagare du ska till under till arbetspass.

En insats = Ett samlingsnamn för det som vi stödjer vård- och omsorgstagarna med vid varje tillfälle.

Delegering = Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs på delegering av legitimerad personal såsom sjuksköterska eller rehab-personal. Det är exempelvis att ge mediciner eller att utföra personanpassade träningar. Delegering behöver även sommarjobbare ha för att kunna hjälpa vård- och omsorgstagarna.

SOL-insatser = Insatser som utförs enligt socialtjänstlagen. Kan exempelvis vara städ, inköp, dusch, hjälpa till vid uppstigning eller sänggående.

Dokumentation = En del av arbetet innebär att läsa och dokumentera i vård- och omsorgstagarnas journal. Det kräver att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift.

Hemsjukvård = Hemsjukvård får vård- och omsorgstagare som inte själva kan ta sig till vårdcentralen. Det innebär att man blir tilldelad en kommunal sjuksköterska istället för en sjuksköterska som arbetar på vårdcentralen.

Trygg omsorg = Kommunens larmgrupp som arbetar med att på- och avinstallera trygghetslarm hos vård- och omsorgstagare.

Dubbelbemanning = När man är två personal på samma insats. Behövs ibland vid förflyttningar av vård- och omsorgstagare.

VT = Vård- och omsorgstagare

UT = Undertecknad

VB = Vårdbiträde

USK = Undersköterska

SSK = Sjuksköterska

DSK = Distriktssköterska

AT = Arbetsterapeut

FT/SG = Fysioterapeut/Sjukgymnast

MAS = Medicinskt ansvarig sjuksköterska

SÄBO = Särskilt boende (äldreboende)

Frågor och svar för dig som vill jobba inom LSS

Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda morgon, kväll och natt. På natten kan det vara sovande jour, vilket betyder att du sover på arbetet, eller vaken natt. När det är vaken natt är det en speciell grupp som bara arbetar vaken natt.

Är du fast- eller månadsanställd arbetar du varannan helg.

Vi har individuell lönesättning vilket innebär att lönesättning beror på om du är utbildad, har erfarenhet från vården och vilken ålder du har. OB tillkommer på obekväm arbetstid för kvällar och helger.

Det går bra. Vi har ett introduktionsprogram som du kommer få vara delaktig i och du tilldelas en handledare som du går bredvid dina första arbetspass. När du är klar med din introduktion är du redo att antingen arbeta ensam eller tillsammans med dina kollegor. Vi har alla varit nya på jobbet och vi ser hellre att du frågar en gång för mycket än en gång för lite.

Stöd till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Stödet sker i brukarens egna hem och är individuellt utformat.

Stöd till personer med funktionsnedsättningar som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad, att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. I en gruppbostad bor brukarna i egna lägenheter som är samlade kring gemensamma lokaler. Vi arbetar främst med omvårdnad, motivation och aktiviteter.

Stöd till personer med funktionsnedsättning som kan bo i egen lägenhet, men har behov av tillgängligt stöd dygnet runt. En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp. Vi arbetar främst med omvårdnad, motivation och aktiviteter.

En rad = en persons schema

En schemaperiod = 4 veckors schema

En insats = Ett samlingsnamn för det som vi stödjer brukarna med vid varje tillfälle.

Dubbelbemanning = När man är två personal på samma insats. Behövs ibland vid förflyttningar av brukare.

Delegering = Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs på delegering av legitimerad personal såsom sjuksköterska eller rehab-personal. Det är exempelvis att ge mediciner eller att utföra personanpassade träningar. Delegering behöver även sommarjobbare ha för att kunna hjälpa brukarna.

Dokumentation = En del av arbetet innebär att läsa och dokumentera i brukarnas journal. Det kräver att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift.

SOL= Socialtjänstlagen

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

HSL = Hälso- och sjukvårdslagen

HSL-insatser = Hälso- och sjukvårdsinsatser

USK = Undersköterska

SSK = Sjuksköterska

AT = Arbetsterapeut

FT/SG = Fysioterapeut/Sjukgymnast

MAS = Medicinskt ansvarig sjuksköterska

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: