Viktigt meddelande1

Renhållning och snöröjning

Båstads kommun ansvarar för renhållning och snöröjning av kommunens gator, parkeringar, gång- och cykelbanor, torg, lekplatser samt kommunala badplatser.