Viktigt meddelande1

Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten, arbetsmarknad och integration.

Nämndens ansvarsområde omfattar bland annat:

 • Förebyggande, uppsökande, utredande samt stödjande och behandlande insatser för barn, unga och deras familjer.
 • Förebyggande, uppsökande och utredande verksamhet samt insatser riktat till vuxna i behov av stöd bland annat till följd av missbruk.
 • Stöd och hjälpinsatser för brottsoffer och särskilt till personer som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående och barn ska särskilt uppmärksammas.
 • Mottagande av ensamkommande barn och unga.
 • Uppgifter och beslut för personer i behov av ekonomiskt bistånd.
 • Arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser.
 • Samordning av kommunens integrationsarbete.

Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning samt myndighetsutövning inom socialnämnden ansvarsområden.

Socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall och föräldrabalken är några av de lagar nämnden arbetar utifrån.

Socialnämnden har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Sammanträdestider

 • 25 januari
 • 28 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 27 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november
 • 19 december

Kallelse och protokoll

Kallelse och protokoll hittar du i webbdiariet.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: