Viktigt meddelande1

Förvaltning

I Båstads kommun finns det en förvaltning med sex olika verksamhetsområden. Förvaltningen utför det arbete som fullmäktige, kommunstyrelse och nämnderna har beslutat om.

Förvaltningen styrs av kommundirektören. Kommundirektören är kommunens enda förvaltningschef. Direktören är chef över samtliga verksamhetsområdeschefer samt chef för kommunledningen.

Kommunledningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet.

Kommunledningen består av

 • Ekonomiavdelning inklusive upphandling
 • Kommunikationsavdelning
 • Kansliavdelning inklusive säkerhetschef
 • HR-avdelning

Kommundirektör är chef för kommunledningen.

Per Borg är tillförordnad kommundirektör.

Teknik och service arbetar för en attraktiv miljö att bo, leva, besöka och verka i. Verksamheten arbetar såväl med intern service åt andra kommunala avdelningar som extern service mot kommuninvånare och besökare i kommunen.

Teknik och service består av

 • Medborgarservice
 • IT och digitalisering
 • Räddningstjänst
 • Park och gata
 • Lokalvård
 • Måltidsverksamhet
 • Bad och fritid
 • Vaktmästeri/kontorsservice
 • Kultur och kulturskolan
 • Bibliotek
 • Fritidsgårdar

Teknik och service arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och kultur- och fritidsutskottet.

Jan Bernhardsson är chef för teknik och service.

I samhällsbyggnads ansvarsområden ingår framställning av olika kartor, geografisk informationsbehandling, fysisk planering med översiktsplaner, detaljplaner och fastighetsbildning samt utveckling avseende den offentliga miljön. Vi arbetar också med lovprövning vad gäller bygglov, hälsoskydd, miljöskydd och serveringstillstånd.

Samhällsbyggnad består av

 • Bygglov
 • Geodata
 • Plan
 • Miljö
 • Bostadsanpassning
 • Serveringstillstånd

Samhällsbyggnad arbetar på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden och plan- och exploateringsutskottet.

Roger Larsson är chef för samhällsbyggnad.

Barn och utbildning ansvarar för allt inom förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt barnomsorg. Verksamheten arbetar för en trygg och god lärmiljö.

Barn och utbildning består av

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Yrkeshögskola
 • Vuxenutbildning
 • Stöd och utveckling

Det politiska ansvaret för barn och utbildnings verksamhet har utbildningsnämnden.

Inga-Britt Henriksson är chef för barn och utbildning.

Vård och omsorg ansvarar för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Gemensamt för allt arbete är att det präglas av värdighet, trygghet och gemenskap.

Vård och omsorg består av

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Hemsjukvård
 • Myndighet vård och omsorg
 • Rehab
 • Funktionsstöd
 • Administration och utveckling

Vård och omsorg arbetatar på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden.

Christin Johansson är chef för vård och omsorg.

Individ, familj och arbete ansvarar för socialtjänsten i kommunen. Det innebär bland annat att vi arbetar med förebyggande socialt arbete, stöd till barn och unga som far illa och integration.

Individ, familj och arbete består av

 • Arbetsmarknad
 • Individ och familj
 • Ekonomiskt bistånd
 • Integration

Individ, familj och arbete arbetar på uppdrag av socialnämnden.

Lena Täringskog är chef för individ, familj och arbete.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: