Viktigt meddelande1

Resor, transport och besök

Du som har svårt att åka kollektivt på grund av funktionsnedsättning kan ansöka om olika stöd för resor och transport. Det kan handla om färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor eller parkeringstillstånd.

Seniorbiljett – reskort för dig över 75 år

Du som har fyllt 75 år och är folkbokförd i Båstads kommun reser fritt med kollektivtrafiken med Skånetrafikens Seniorbiljett inom kommunen.

Så här fungerar kortet

Seniorbiljetten gäller dygnet runt inom Båstads kommun. Kortet gäller inte vid resor med färdtjänst. Seniorbiljetten är personlig och bara du får resa med det. Visa kortet för kortläsaren ombord vid varje resa och ha alltid med dig din legitimation. Den ska du kunna visa upp tillsammans med seniorbiljetten vid en biljettkontroll.

Så får du ditt kort

Du behöver inte beställa kortet utan det skickas automatiskt till dig cirka en månad efter du fyllt 75 år.

Är du nyinflyttad och 75 år eller äldre skickas ett seniorkort hem till dig cirka en månad efter det datum du blivit folkbokförd i kommunen.

När du får kortet är det klart att använda.

Vill du resa utanför Båstads kommun

Vill du fortsätta resan utanför Båstads kommun köper du en biljett innan du påbörjar din resa. Du köper biljett från sista zonen i kommunen och vidare. Om du reser i motsatt riktning löser du biljett till och med första zonen i kommunen.

Om du inte fått din seniorbiljett eller den inte fungerar

Om du inte har fått ditt kort kontaktar du kommunens medborgarservice.

Har du förlorat ditt kort eller har problem med att få kortet att fungera ska du kontakta Skånetrafikens kundservice eller besöka något av deras kundcenter.

Skånetrafikens kundservice

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är till för dig som av olika själ har svårt att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken.

För att du ska ha rätt att resa med färdtjänst måste du ha ett särskilt tillstånd. Det kan du få om du har en funktionsnedsättning som är varaktig längre än tre månader.

Du kan också ansöka om riksfärdtjänst när du behöver åka utanför Skåne, men inom Sverige.

Båstads kommun anlitar Region Skåne till färdtjänsten i kommunen. På deras webbplats kan du läsa om hur du ansöker om färdtjänst och vad det kostar.

Ledsagning

Om du inte kan åka på egen hand med färdtjänsten har du rätt att ha en ledsagare med dig under resan. En ledsagare är en person som får följa med utan extra kostnad och som du ordnar själv. När du beställer din resa hos Skånetrafiken, meddelar du att du har en ledsagare med dig.

Sjukresor

Sjukresor ordnas av sjukvården. Det kan till exempel vara resor till och från sjukhus, vårdcentral, tandläkare eller sjukgymnast. Du beställer sjukresa hos Skånetrafiken.

Parkeringstillstånd

Som rörelsehindrad kan du få ett tillstånd som tillåter dig att parkera på särskilda reserverade platser.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: