Viktigt meddelande1

Familjerätten

På familjerätten kan du få hjälp eller rådgivning om frågor som rör separation, skilsmässa, vårdnad, samarbetssamtal, boende och umgänge, faderskap samt adoptioner.

Alla barn har rätt till trygghet tillsammans med sina föräldrar. Familjerätten ska arbeta för att barn och föräldrar ska få stöd och hjälp i familjerättsliga frågor med barnets bästa som utgångspunkt.

Familjerätten i Båstads kommun drivs i samarbete med Helsingborgs stad. Det innebär att en stor del av handläggningen av familjerättsliga frågor sker i Helsingborg.

Faderskap eller föräldraskap

Om den som föder barnet inte är gift behöver partnern bekräfta sitt föräldraskap. För att bekräfta sitt faderskap eller föräldraskap måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Båda föräldrarna ska vara myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
  • Barnet ska vara folkbokfört när bekräftelsen lämnas.
  • Bekräftelsen ska lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse.
  • Båda föräldrarna har tillgång till BankID.

En bekräftelse av föräldraskapet gör att barnet juridiskt knyts till föräldern som inte fött barnet. De föräldrar som är gifta med varandra behöver inte registrera föräldraskap.

Vid frågor kontakta Familjerätten i Helsingborg.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: