Viktigt meddelande1

Hygienlokaler

En hygienlokal är en verksamhet som erbjuder kunder yrkesmässig hygienisk behandling, till exempel fotvård, frisör, tatuerare eller massör.

Om du planerar att starta en yrkesmässig hygienisk verksamhet, kontakta miljöavdelningen för information om vilka krav som gäller för just din verksamhet. Vissa hygienlokaler kräver en anmälan till miljöavdelningen. För övriga hygienlokaler kan en frivillig registrering lämnas. Anmälningspliktiga verksamheter får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts om tillsynsmyndigheten inte bestämmer något annat.

De hygienlokaler som är anmälningspliktiga är ofta sådana som innebär risk för blodsmitta genom att använda skärande/stickande verktyg i samband med en behandling. Blodsmitta kan uppstå då blodburna virus (till exempel hepatit B, hepatit C, HIV) överförs vid användning av skärande och stickande verktyg. Andra typer av smittor som kan uppstå vid yrkesmässiga hygieniska behandlingar är till exempel hudinfektioner.

Anmälningspliktiga hygienlokaler

  • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annat smitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, tatueringsnålar, sprutor, lansetter, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
  • Verksamheter där rakning med kniv och hyvel sker
  • Verksamheter där håltagning (tillexempel av öron) sker med sterilt smycke som sitter i en engångskassett
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor
  • Solarier (i enlighet med strålskyddslagen)

Hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga

  • Yrkesmässig hygienisk verksamhet, som inte innebär risk för blodsmitta eller annan smitta, såsom hårvård, manikyr/pedikyr, massage och annan kroppsvård, skönhetsbehandling och hudvård och zonterapi
  • Diatermi (upphettning av kroppsvävnad med elektricitet)
  • Laserbehandling

Egenkontroll

Om du driver en hygienisk verksamhet har du ett ansvar för att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet. Egenkontrollen är till för att verksamhetsutövaren i tid ska upptäcka eventuella risker samt brister i rutinerna. Därigenom minskas riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till kunderna.

Hantering av avfall

Om verksamheten hanterar stickande och skärande avfall såsom kanyler, nålar och skalpellblad ska detta hanteras med stor försiktighet. Avfallet ska hanteras separat som riskavfall.

Lysrör, batterier och färgrester som klassas som farligt avfall ska hanteras separat och tas om hand på särskilt sätt. För farligt avfall som uppstår i verksamheten har verksamhetsutövaren en skyldighet att anteckna uppgifter om avfallet. Du som verksamhetsutövare kan själv transportera ditt farliga avfall till en återvinningscentral. För att få göra detta krävs tillstånd eller anmälan hos Länsstyrelsen i Skåne. Apoteket tar inte emot avfall från verksamheter.

I samband med transporten av farligt avfall ska antecknade uppgifter rapporteras till Naturvårdsverket.

Försäljning av kosmetiska produkter

Om du även säljer kosmetiska produkter till dina kunder måste produkterna följa regler för innehåll, märkning med mera. Mer om det går att läsa om på Livsmedelverkets webbplats.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: