Viktigt meddelande1

Korttidsboende och växelvård

Korttidsboende och växelvård är båda tillfälliga boendeformer. Det kan vara för att du ska återhämta dig efter en sjukhusvistelse, eller för att avlasta en anhörig.

Korttidsboende

På ett korttidsboende får du vård och omsorg dygnet runt under en begränsad tid. Det kan till exempel vara efter en sjukhusvistelse då du har ett stort behov av stöd och omsorg i din vardag.

Växelvård

Växelvård innebär att du bor i ditt eget hem men att du regelbundet under kortare perioder vistas hos oss. Hur ofta du kommer och hur långa perioderna är beror på beslutet från kommunens biståndshandläggare.

Växelvård finns till för att stötta den som vårdar en närstående med stora omvårdnadsbehov.

Ansök om korttidsvård eller växelvård

Du ansöker genom att fylla i blanketten eller kontakta kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggarna når du via medborgarservice.

Så går ansökan till

En handläggare utreder och fattar beslut om din rätt till insatsen. Vid behov gör handläggaren hembesök eller ber om kompletteringar. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Mer information om hur du överklagar skickas med beslutet.

Avgifter för korttidsvård och växelvård

Du betalar en avgift för service och omvårdnad. Hur mycket du betalar beror på din inkomst och vilka utgifter du har, men du betalar aldrig mer än maxtaxan.

Avgift för mat tillkommer.

Korttidsboende i Båstads kommun

I Båstads kommun finns ett korttidsboende. Korttidsvården kan också verkställas i annan kommun.

Korttidsboende

Skogsliden, Nyledsvägen 6, Båstad

Växelvård i Båstads kommun

I Båstads kommun finns ett boende för växelvård.

Växelvård

Åsliden, Postridarevägen 4 i Östra Karup

Har du synpunkter?

Om du har synpunkter på det stöd du får, tala i första hand med personalen eller ansvarig för verksamheten. Det går också bra att lämna dina synpunkter på annat sätt.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: