Viktigt meddelande1

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär händelse. Nämnden får tillfälligt ta över nämnders befogenhet att fatta beslut om det är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Ordförande i krisledningsnämnden avgör när situationen är sådan att krisledningsnämnden ska kallas. En extraordinär händelse innebär inte per automatik att krisledningsnämnden ska träda i funktion. Utan detta bedöms från fall till fall.

Krisledningsnämnden består av ledamöter och ersättare från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Krisledningsnämnden sammanträder enbart vid behov.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: