Viktigt meddelande1

Nätverk och samarbeten

Nätverkande och samarbete är viktiga faktorer för att företagandet ska växa och utvecklas i kommunen. Det finns olika nätverk för dig som företagare på Bjäre. Kommunen samverkar också med olika parter för att utveckla näringslivet.

Nätverk i Båstads kommun

Som företagare i Båstads kommun finns ett flertal olika nätverk att ta del av och bli medlem i. Kontakta gärna något av nedanstående nätverk för att höra hur de jobbar och vad de har att erbjuda dig och ditt företag.

Båstad Turism och Näringsliv

Båstads Turism och Näringsliv (BTN) är en ekonomisk förening som verkar för att kommunen ska vara en attraktiv plats för företag, besökare och boende.

Industrigruppen

Industrigruppen är ett nätverk inom Båstad Turism och Näringsliv. Gruppen består av de 25 största företagen i kommunen. De arbetar med strategisk utveckling av näringslivet i kommunen och driver påverkansarbete utifrån medlemmarnas behov. Syftet är att göra Båstad till en bättre plats för företagande i allmänhet.

Företagarna Båstad-Bjäre

Företagarna i Båstad-Bjäre är en företagarorganisation i kommunen. De verkar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Båstad.

LRF Skåne

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en företagar- och intresseorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen (MiH) är ett nätverk för dig som vill träffa människor och knyta kontakter med personer från många olika branscher.

Samarbeten

Båstads kommun samarbetar med flera olika parter för att utveckla näringslivet.

Båstad Turism och Näringsliv

Kommunen och Båstad Turism och Näringsliv har ett avtal som går ut på att vi ska samverka för att skapa de bästa möjligheterna för tillväxt och positiv utveckling av näringslivet och kommunen.

Två halvöar Business

Båstad, Höganäs och Ängelholm samarbetar under varumärket Två Halvöar business. Grundtanken med samarbetet är att stärka konkurrenskraften och bilden av området. Två halvöar arrangerar ibland också föreläsningar, utbildningar och nätverksträffar för dig som företagare. Båstad Turism och Näringsliv representerar Båstad i detta samarbete.

Näringslivsrådet

I Båstads kommun är näringslivsrådet en av länkarna mellan kommunen och näringslivet. Syftet är att förstärka dialogen mellan näringslivet och kommunens företrädare. Rådet består bland annat av kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör, VD och ordförande för Båstad Turism och Näringsliv.

Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg är ett nätverk med elva kommuner i nordvästra Skåne. Båstads kommun är en av dessa kommuner där vi tillsammans samarbetar för att utveckla näringslivet i vår region.

Vi samarbetar inom turism, näringslivsetablering och inflyttning för att kunna gynna regionen som helhet på bästa sätt.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: