Viktigt meddelande1

Vägen in i samhället

När en person har fått uppehållstillstånd är det viktigt att snabbt komma in i det svenska samhället och lära sig språket. Båstads kommun tillhandahåller vägledning, kurser och andra etableringsinsatser för att du snabbt ska kunna försörja dig själv genom arbete eller studier och hitta en bostad.

Tillfällig bostad

Nyanlända som anvisats till Båstads kommun av Migrationsverket och som fått uppehållstillstånd omfattas av bosättningslagen och kan ta del av möjligheten till en tillfällig bostad.

Arbetsförmedlingens etableringsprogram

Arbetsförmedlingen erbjuder etableringsprogram där nyanlända kan delta under 24 månader. Tillsammans med den nyanlända tar en handläggare fram en handlingsplan. Vilka insatser som planen innehåller anpassas alltid individuellt utifrån den nyanländas förutsättningar.

Etableringsprogrammet vänder sig till nyanlända mellan 20 – 66 år med uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig.

Svenska för invandrare

I etableringsprogrammet ingår språkkursen svenska för invandrare, SFI. Kursen är kostnadsfri och vänder sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål. För att få gå utbildningen behöver du vara folkbokförd i Båstads kommun.

Vuxenutbildning – grundläggande och gymnasial komvux

Kommunal vuxenutbildning, komvux, finns i alla kommuner och vänder sig till dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå eller gymnasienivå. Målet är att du ska kunna utveckla kunskaper och kompetenser för att stärka dina möjligheter i arbetslivet eller för vidare studier på högskola.

För samtal kring studietakt och kursutbud kan du prata med kommunens studie-och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig också med registrering och inskrivning.

Samhällsorientering

I etableringsprogrammet erbjuder kommunen kursen samhällsorientering. Syftet med kursen är att ge kunskaper om hur det svenska samhället fungerar. Kursen ges på olika språk och du kan studera både på plats i Båstad men även digitalt.

Statens servicecenter

Behöver du hjälp eller vägledning i olika tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket? Då kan du som kommuninvånare vända dig till Statens servicecenter. Närmsta servicekontor ligger i Ängelholm eller Halmstad.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: