Viktigt meddelande1

Anhörig till äldre

Du som stöttar och hjälper någon i din närhet kan få stöd genom olika former av så kallat anhörigstöd.

Hjälper och stöttar du någon som har en funktionsnedsättning, är långvarigt sjuk eller som är äldre? Då finns det stöd även för dig.

Exempel på anhörigstöd

Avlösarservice

Bor du tillsammans med den du vårdar kan du få avlösning i hemmet. Hemvårdspersonal kommer då hem och tar hand om den du vårdar så att du kan få egen tid.

Växelvård

Växelvård betyder att den du vårdar vistas växelvis hemma och på ett boende.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Syftet med dagverksamhet är att erbjuda personer med demenssjukdom gemenskap och aktivering. Detta för att ge dem en möjlighet att bo kvar i sitt hem och att samtidigt erbjuda dig som anhörig en tillfällig avlösning.

Hemvård

Insatser från hemvården ska underlätta för den enskilde att bo kvar i det egna hemmet. I hemvårdens uppgifter ingår insatser som exempelvis städning, tvätt, inköp, promenader och hjälp med personlig hygien.

Ansök om anhörigstöd

Du ansöker genom att fylla i blanketten eller kontakta kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggarna når du via medborgarservice.

Så går ansökan till

En handläggare utreder och fattar beslut om din rätt till insatsen. Vid behov gör handläggaren hembesök eller ber om kompletteringar. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Mer information om hur du överklagar skickas med beslutet.

Avgifter för anhörigstöd

Du betalar en avgift för service och omvårdnad. Hur mycket du betalar beror på din inkomst och vilka utgifter du har, men du betalar aldrig mer än maxtaxan.

Har du synpunkter?

Om du har synpunkter på det stöd du får, tala i första hand med personalen eller ansvarig för verksamheten. Det går också bra att lämna dina synpunkter på annat sätt.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: