Viktigt meddelande1

Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Äger du en byggnad och har du verksamhet där? Då ska du också ha ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete som innebär att du på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp arbetet kring brandskydd.

Ditt systematiska brandskyddsarbete ska syfta till att förebygga och minska konsekvenserna vid brand. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att du på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i din organisation.

Du lägger grunden till ditt brandskyddsarbete genom att först inventera vilka risker för brand som finns i din verksamhet. Först när du vet vilka riskerna är kan du definiera vilket skydd din verksamhet behöver.

Sju olika steg i det systematiska brandskyddsarbetet:

  1. Ansvar – tydliggör vem som är brandskyddsansvarig.
  2. Organisation – vilka personer ingår i brandskyddsarbetet?
  3. Utbildning – personalen behöver utbildning för att organisationen skall fungera.
  4. Instruktioner och rutiner – finns regler för rökning, heta arbeten och andra brandrisker? Ta fram rutiner för detta!
  5. Dokumentation – ett bra brandskydd behöver dokumenteras. I vissa fall räcker det med en enkel ritning, ibland behövs en utförligare brandskyddsdokumentation.
  6. Drift och underhåll – brandskyddet måste underhållas, du måste till exempel testa brandlarm, rökluckor etc.
  7. Kontroll och uppföljning – för att bibehålla säkerhetsnivån måste både brandskydd och dokumentation kontrolleras och följas upp regelbundet.

Skriftlig redogörelse för brandskydd

I lagen om skydd mot olyckor fanns det tidigare ett krav på att ägaren till vissa byggnader eller anläggningar skulle lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen. Det kravet har tagits bort.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: