Viktigt meddelande1

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har ett övergripande ansvar för att du som vårdas inom kommunens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet.

Det sker bland annat genom att MAS utarbetar och följer upp övergripande rutiner för avvikelserapportering samt för delegering inom hälso- och sjukvården. Ett annat viktigt arbetsområde är kvalitetsutveckling och förbättringsåtgärder av kommunens hälso- och sjukvård.

MAS ansvarar också för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en omsorgstagare drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada.

Du kan kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska om du har frågor eller synpunkter på vården du har fått eller om du har synpunkter på hur du blivit bemött i vården.

Patientsäkerhetsberättelse

Alla vårdgivare behöver årligen ta fram en patientsäkerhetsberättelse. En patientsäkerhetsberättelse ska beskriva hur vårdgivaren arbetar med patientsäkerhet, bland annat vilka åtgärder verksamheten genomfört under året för att öka patientsäkerheten.

Här hittar du patientsäkerhetsberättelser för den vård som bedrivs i Båstads kommun.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: