Viktigt meddelande1

Trygghetslarm

Det ska vara enkelt att känna sig trygg i vardagen. Med trygghetslarm kan du med enbart en knapptryckning kalla på hjälp när det oväntade inträffar.

Trygghetslarm är en tjänst som du kan ha i ditt hem för att kalla på hjälp vid oväntade situationer dygnet runt.

Ansök om trygghetslarm

Om du är 75 år eller äldre har du rätt att få ett trygghetslarm. Är du under 75 år kommer det göras en individuell prövning av ditt behov av trygghetslarm.

Du ansöker genom att fylla i blanketten eller kontakta kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggarna når du via medborgarservice.

Så går ansökan till

En handläggare utreder och fattar beslut om din rätt till insatsen. Vid behov gör handläggaren hembesök eller ber om kompletteringar. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Mer information om hur du överklagar skickas med beslutet.

Avgifter för trygghetslarm

Du betalar en avgift för trygghetslarmet och eventuell annan service och omvårdnad. Hur mycket du betalar beror på din inkomst och vilka utgifter du har, men du betalar aldrig mer än maxtaxan.

Du betalar för trygghetslarmet från att det installeras till och med att det avinstalleras. Oavsett vilket datum i månaden larmet installeras eller avinstalleras betalar du alltid för hela månaden.

I avgiften för trygghetslarm ingår lån av larmutrustning, installation, utryckning, service samt avinstallation. Skulle du tappa din larmknapp får du betala för en ny.

Installation av trygghetslarm

När du har blivit beviljad trygghetslarm blir du kontaktad av Trygg omsorg. De ansvarar för att installera larmen. Tillsammans bestämmer ni datum och tid för installation. Personalen som kommer hem till dig har alltid med sig legitimation med namn och foto som visar att de kommer från kommunen.

Så fungerar trygghetslarmet

Du får en larmklocka som du kan bära som arband eller halsband. Larmet består också av en basenhet som sitter kopplat till ett eluttag. Vid strömavbrott finns ett inbyggt back-uppbatteri i basenheten.

Finns det flera trygghetslarm i hushållet kan de kopplas till samma basenhet.

Larmet fungerar oberoende din egen telefoni eller internetuppkoppling. Det fungerar inne i din bostad och det tål vatten.

Larma för hjälp i oväntade situationer

Om du behöver hjälp i en oväntad situation trycker du på larmknappen. Du kan till exempel ha ramlar, drabbats av sjukdom eller något annat oförutsett.

Larmet går till SOS larmcentral där en operatör svarar på ditt larm. De kommer fråga vad som hänt och vad du behöver hjälp med. Vid behov kontaktas aktuell hemvårdsgrupp som kommer till din hjälp. Är larmet akut kontaktas ambulans/räddningstjänst direkt.

Skulle du inte kunna svara eller göra dig hörd när du larmar kommer personal skyndsamt hem till dig.

Eventuella fel på larmet

Båstads kommun har en statusövervakning på alla trygghetslarm. Skulle övervakningen visa på något fel, kontaktar Trygg omsorg dig och åtgärdar felet. Du kan också provlarma ditt trygghetslarm när du vill.

Nyckel till din bostad

För att omvårdnadspersonal ska kunna komma in till dig vid ett larm behöver vi en nyckel till din bostad. Hemvården i Båstads kommun använder sig av en digital låslösning. Lösningen står för en säker nyckelhantering med hög säkerhetsklassificering.

Trygg omsorg berättar och visar hur det går till vid installationstillfället. Det är viktigt att du har en nyckel att lämna ut när larmet installeras.

Har du frågor gällande din hemförsäkring när du lämnar en nyckel till kommunen bör du kontakta ditt försäkringsbolag.

Har du synpunkter?

Om du har synpunkter på det stöd du får, tala i första hand med personalen eller ansvarig för verksamheten. Det går också bra att lämna dina synpunkter på annat sätt.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: