Viktigt meddelande1

Brottsförebyggande arbete

Tillsammans med lokalpolisområde Ängelholm samverkar Båstads kommun för en trygg kommun med minskad brottslighet.

Båstads kommun och lokalpolisområde Ängelholm har tecknat en samverkansöverenskommelse. Överenskommelsen gäller under perioden 2023-2024. Den innebär att kommunen och polisen gemensamt ska arbeta strategiskt och långsiktigt med fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor.

Medborgarlöfte

Som en del av överenskommelsen har kommunen och polisen tagit fram ett medborgarlöfte med olika aktiviteter som båda parter ska genomföra. Medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad medborgarna i kommunen upplever som viktigast för att känna sig trygga. Löftet grundar sig i lägesbilden som tagits fram av polisen och kommunen via bland annat medborgardialoger, brottsstatistik och trygghetsmätning. Genom medborgarlöftet kan kommun och polis tillsammans utföra insatser som är brottsförebyggande och direkt riktar sig till medborgarnas upplevda trygghet.

Trygghetsmätning

En viktig del i det gemensamma arbetet är att använda den trygghetsmätning som utförs varje år. I mätningen har slumpvis utvalda invånare i Båstads kommun fått svara på frågor om hur de upplever tryggheten i kommunen. Trygghetsmätningen visar på viktiga fokusområden där insatser behöver genomföras för att öka den upplevda tryggheten.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: