Viktigt meddelande1

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice gör det möjligt för dig som är anhörig till någon med funktionsnedsättning att få avlastning.

Syftet är att du ska kunna återhämta dig och få tid att koppla av eller till dina egna aktiviteter. Avlösaren tar tillfälligt över omvårdnaden från dig ett visst antal timmar i månaden, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Insatsen ges i det egna hemmet.

Så här ansöker du om LSS

Du som är över 15 år ansöker själv om stöd enligt LSS. Behöver du hjälp kan din vårdnadshavare, god man eller förvaltare hjälpa dig att ansöka. Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om insatser enligt LSS.

Du skickar blanketten till:

Myndighetsenheten
Båstads kommun
269 80 Båstad

När vi har fått in din ansökan utreder en handläggare din situation och dina behov. Handläggaren tar sedan ställning till om du tillhör någon av personkretsarna. Om du tillhör någon av personkretsarna beslutar handläggaren om du har rätt till och behov av de insatser som du har ansökt om. En del personer kan ha rätt till flera insatser samtidigt.

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Kontakta medborgarservice för mer information om stöd och service enligt LSS.

Vill du bli avlösare?

Vill du hjälpa någon som behöver extra stöd? Vi söker dig som vill bli avlösare till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning. Som avlösare ger du närstående möjlighet till avlastning i omvårdnadsarbetet och möjlighet att återhämta sig.

Anmäl intresse

Vill du anmäla intresse till att bli avlösare eller har du frågor? Då är du välkommen att kontakta medborgarservice.

För att bli avlösare behöver du lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: