Viktigt meddelande1

Serveringstillstånd för alkohol

Du behöver ha ett serveringstillstånd från Båstads kommun för att få sälja alkohol på till exempel en restaurang i kommunen. Folköl får du sälja efter en anmälan.

Du som ska servera alkohol behöver nästan alltid ansöka om serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Det betyder till exempel att en alkoholdryck som säljs till självkostnadspris, ingår i entréavgift eller deltagaravgift också är servering.

Försäljning av folköl

För att få sälja folköl med en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent räcker det med att du gör en anmälan till kommunen. Du behöver alltså inte ansöka om serveringstillstånd som för andra alkoholhaltiga drycker.

När behöver du inte serveringstillstånd?

I de flesta fall behöver du serveringstillsång för att servera alkohol. Men det finns undantag. Serveringstillstånd krävs inte om serveringen av alkohol

  • gäller ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Samtliga tre krav måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd både till allmänheten och till slutna sällskap. Du kan söka ett stadigvarande tillstånd som gäller tills vidare. Eller tillfälligt tillstånd om du bara ska servera alkohol under en viss tidsperiod. Även alkoholservering vid catering för slutna sällskap och provsmakning kräver tillstånd.

Avslag på ansökan om serveringstillstånd

Om du skulle få avslag på din ansökan får du inte tillbaka din ansökningsavgift. Du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Alkoholhandläggaren informerar dig om hur det går till.

Exempel på när du inte blir beviljad ett serveringstillstånd:

  • När polisen säger nej med hänvisning att närboende kan utsättas eller utsätts för buller och/eller ordningsproblem från serveringsstället.
  • När skattemyndigheten och/eller kronofogdemyndigheten säger nej med hänvisning till ekonomiska olägenheter.
  • När kommunen känner till missförhållanden på serveringsstället eller att sökande är olämplig.
  • När sökanden eller serveringslokalerna inte motsvarar Alkohollagens bestämmelser.

Lagar och riktlinjer för serveringstillstånd

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om riktlinjer för serveringstillstånd i Båstads kommun. Riktlinjerna baseras på alkohollagen som reglerar serveringstillstånd. Alkohollagen är en social skyddslag med syftet är att begränsa alkoholens skadeverkningar.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: