Viktigt meddelande1

Hemvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara dig själv i hemmet kan du få stöd av hemvård. Stödet styrs av dina behov. Målet är att du som vill ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt.

Du som behöver stöd för att kunna bo hemma på grund av en funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder kan ansöka om hemvård. Det görs en individuell bedömning av dina behov innan du beviljas stöd.

Exempel på stöd:

  • Stöd med inköp och städning.
  • Stöd med den personliga hygienen.
  • Tillsynsbesök under dygnet.

Ansök om hemvård

Du ansöker genom att fylla i blanketten eller kontakta kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggarna når du via medborgarservice.

Så går ansökan till

En handläggare utreder och fattar beslut om din rätt till insatsen. Vid behov gör handläggaren hembesök eller ber om kompletteringar. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Mer information om hur du överklagar skickas med beslutet.

Avgifter för hemvård

Du betalar en avgift för service och omvårdnad. Hur mycket du betalar beror på din inkomst och vilka utgifter du har, men du betalar aldrig mer än maxtaxan.

Har du synpunkter?

Om du har synpunkter på det stöd du får, tala i första hand med personalen eller ansvarig för verksamheten. Det går också bra att lämna dina synpunkter på annat sätt.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: