Viktigt meddelande1

Bouppteckning och dödsboanmälan

När någon avlidit behöver du gå igenom och redovisa den avlidnes ekonomi. Det gör du via en bouppteckning eller en dödsboanmälan.

Bouppteckning

En bouppteckning är en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket inom fyra månader. Begravningsbyråer och jurister kan hjälpa till att göra en bouppteckning. Du kan också göra bouppteckningen själv utan kostnad.

Dödsboanmälan

I vissa fall kan en dödsboanmälan göras istället för en bouppteckning. Det sker om tillgångarna i dödsboet efter den avlidne inte räcker till för att betala begravningskostnaderna och andra kostnader i samband med dödsfallet. Du ansöker hos kommunen som därefter prövar om det finns förutsättningar för att göra en dödsboanmälan. En dödsboanmälan som kommunen ansvarar för är kostnadsfri.

Du kan ansöka om dödsboanmälan om

  • den avlidne var folkbokförd och bodde i Båstads kommun
  • den avlidne inte efterlämnar fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands
  • om dödsbodelägarna (de som har rätt till arv) är överens om en dödsboanmälan ska göras.

En dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet.

Viktigt att tänka på i samband med dödsfall:

  • Betala inte några räkningar. De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningskostnaden.
  • Stoppa autogiro och andra överföringar.
  • Låt bostad och bohag vara orört förutom normal tillsyn till dess att handläggare på kommunen varit på hembesök. Du får exempelvis tömma kyl och frys, vattna blommor och sköta eventuell trädgård.
  • Eventuell fullmakt upphör att gälla vid dödsfallet. Detta gäller även god man eller förvaltare. God man kan tillfälligt utses med uppdrag att bevaka rätt i dödsbo.
  • Informera samtliga dödsbodelägare om dödsfallet.

Så ansöker du om en dödsboanmälan

Du som är dödsbodelägare (har rätt till arv) eller är företrädare för dödsboet kontaktar Medborgarservice för att få information och hjälp med en dödsboanmälan.

Därefter blir du kontaktad av en handläggare som bokar ett hembesök tillsammans med dig i den avlidnes bostad. Vid hembesöket värderar handläggaren dödsboets tillgångar och skulder.

Begravningskostnader

I första hand ska dödsboets tillgångar täcka begravningskostnader. Om pengarna inte räcker till har dödsboet möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd för att täcka nödvändiga kostnader. Om dödsboet blir beviljat bistånd kan det som mest uppgå till ett halvt basbelopp, det vill säga 28 650 kronor för år 2024.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: