Ekonomi och studiehjälp

Du som går i gymnasiet får studiebidrag av Centrala studiestödsnämnden, CSN. Det finns också andra bidrag du kan ansöka om, exempelvis extra tillägg, inackorderingstillägg, lärlingsersättning och Rg-bidrag för hörselskadade och rörelsehindrade.

Studiebidrag

Studiebidrag är den vanligaste studiehjälpen. Om du studerar i Sverige och är svensk medborgare behöver du inte ansöka om studiebidraget. CSN skickar ett beslut om studiebidrag till din vårdnadshavare inför varje nytt läsår. Är du myndig betalas studiebidraget ut till dig.

Du kan få studiebidrag från och med kvartalet efter att du har fyllt 16 år och längst till och med vårterminen det år du fyller 20. Innan dess har du oftast barnbidrag från Försäkringskassan. Är du inte färdig med dina studier på gymnasienivå efter vårterminen du fyller 20 år kan du i stället ansöka om studiemedel (bidrag och lån).

Inackorderingstillägg

Inackorderin­gstillägg är ett bidrag som du kan få om du behöver bo och studera på en annan ort än på hemorten.

Vem kan ansöka om inackorderingstillägg?

För att få inackorderings­tillägg ska din resväg vara minst 50 kilometer enkel resa och/eller att du har minst två timmars restid per dag mellan ditt föräldrahem och skolan. Restiden beräknas med allmänna kommunikationer, till exempel buss eller tåg.

Var ansöker jag om inackorderingstillägg?

Om du studerar på en fristående gymnasieskola, fristående anpassad gymnasieskola eller en folkhögskola ansöker du om inackordering­stillägg från CSN.

Om du ska studera på en kommunal gymnasieskola eller på komvux ansöker du om inackorde­ringstillägg i den kommun där du är folkbokförd.

Skicka blanketten till

Båstads kommun
Akademi Båstad Gymnasium
269 80 Båstad

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!Captcha * (obligatorisk)

Senast uppdaterad: