Viktigt meddelande1

Överklaga beslut, rättsäkerhet

Kommunens beslut måste följa lagen. Om du tycker att kommunen har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet. Du har rätt att överklaga ett beslut som angår dig. Du har också rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad.