Viktigt meddelande1

Ovårdad tomt och byggnad

Det är du som fastighetsägare som ansvar för att hålla din tomt och byggnad i vårdat skick. Detta gäller både obebyggda och bebyggda tomter. Om du tycker att någon har en ovårdad tomt eller byggnad kan du göra en tillsynsanmälan.

Att hålla din fastighet i vårdat skick betyder att tomten och huset inte får vara störande för grannar, kunna orsaka olycksfall eller vara ett hinder i trafiken.

Gör en anmälan om ovårdad tomt eller byggnad

Om din granne har en ovårdad tomt eller byggnad kan du göra en tillsynsanmälan. Anmälan måste innehålla fastighetsbeteckning eller adress. Du behöver även beskriva vad du vill anmäla. Det går bra att bifoga bilder eller andra handlingar i din anmälan.

Du kan vara anonym när du gör en anmälan. Vill du vara anonym behöver du tänka på vad du anger för uppgifter. Hela din anmälan är offentlig handling och kan begäras ut av någon annan.

Skicka din anmälan till medborgarservice.

Ovårdad tomt

En tomt ska skötas så att risken för olyckor begränsas och så att den inte är störande för trafiken eller omgivningen. Du får till exempel inte förvara gamla bilar, skrot, anordna upplag eller liknande. Då bedöms tomten ovårdad.

Det kan också handla om att in- och utfarter upplevs som en trafikfara. Du som fastighetsägare ansvarar för att häckar och annan växlighet inte växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar. Oklippt gräsmatta eller maskrosor som växer vilt bedöms däremot inte som ovårdad tomt.

Miljö- och byggnadsnämnden kan bestämma att du måstet städa och röja upp på din tomt. Om du inte gör det kan du få vite, en sorts böter.

Träd, buskar och annan växtlighet som växer in på grannens tomt regleras genom jordabalkens regler. Det betyder att miljö- och byggnadsnämnden inte har något ansvar för tillsyn i sådana fall.

Ovårdad och förfallen byggnad

Du som äger ett hus eller annan byggnad är skyldig att underhålla det och hålla det i vårdat skick. Detta gäller oavsett om du bor på adressen eller inte.

Miljö- och byggnadsnämnden kan bestämma att du måste laga eller reparera huset. Om du inte gör det kan du få vite, en sorts böter.

Om huset är väldigt skadat kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om förbud att använda det. Huset kan också vara så skadat att det måste rivas. Om det behövs kan miljö- och byggnadsnämnden genomföra åtgärderna på din bekostnad.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: