Viktigt meddelande1

Nybyggnadskarta

När du ska söka bygglov kan du behöva en nybyggnadskarta. Det finns olika typer av nybyggnadskartor – nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och enkelt kartutdrag.

En nybyggnadskarta visar aktuella markförhållanden och beskriver förutsättningarna för ett byggnadsprojekt på en specifik fastighet. Nybyggnadskartan använder du som underlag för situationsplanen i din bygglovsansökan.

Det finns tre typer av nybyggnadskartor – normal nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och kartutdrag.

Nybyggnadskarta

Regeln är att du behöver en nybyggnadskarta vid nybyggnation, större tillbyggnader och vid nästan alla byggnation närmare än en meter från fastighetsgränsen. Bygglovshandläggaren kan göra en annan bedömning än regeln.

Nybyggnadskartan innehåller uppgifter om

 • markdetaljer - till exempel byggnader, anläggningar, gator, murar och staket
 • markhöjder - punktvisa höjdangivelser och höjdkurvor
 • specifika höjder - till exempel sockelhöjder samt golvhöjder på angränsande fastigheter.
 • fastighetsrelaterad information - till exempel fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar
 • anläggningstekniska uppgifter - fastighetens eventuella anslutningspunkter till allmänna vatten- och avloppsledningar
 • information om gällande detaljplan som reglerar hur marken får användas.

Vad kostar kartan och hur lång tid tar det att få den?

Kostnaden för kartan är beroende av arealen. För fastigheter mindre än 2 000 kvadratmeter och med gällande detaljplan kostar kartan 9 455 kronor (år 2024). För större fastigheter blir kostnaden högre.

Det tar cirka tio arbetsdagar att få kartan från att du har beställt den.

I samband med produktionen av kartan görs ett platsbesök på fastigheten. För att kunna genomföra mätningsarbete på fastigheten måste du göra fastigheten tillgänglig genom att ta bort sly och annat som hindrar tillträde till fastigheten.

Förenklad nybyggnadskarta

Regeln är att du behöver en förenklad nybyggnadskarta vid tillbyggnad av huvudbyggnad samt nästan alla nybyggnation av komplementbyggnad. Bygglovshandläggaren kan göra en annan bedömning än regeln.

Den förenklade nybyggnadskartan innehåller uppgifter om

 • markdetaljer - till exempel byggnader, anläggningar, gator, murar och staket
 • markhöjder - punktvisa höjdangivelser och höjdkurvor
 • specifika höjder - till exempel sockelhöjder samt golvhöjder på angränsande fastigheter
 • fastighetsrelaterad information - till exempel fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar
 • information om gällande detaljplan som reglerar hur marken får användas.

Vad kostar kartan och hur lång tid tar det att få den?

Kostnaden för kartan är beroende av arealen. För fastigheter mindre än 2 000 kvadratmeter kostar kartan 4 412 kronor (år 2024). För större fastigheter blir kostnaden högre.

Det tar cirka tio arbetsdagar att få kartan från att du har beställt den.

I samband med produktionen av kartan görs ett platsbesök på fastigheten. För att kunna genomföra mätningsarbete på fastigheten måste du göra fastigheten tillgänglig genom att ta bort sly och annat som hindrar tillträde till fastigheten.

Kartutdrag ur kartdatabas

Ibland behöver du enbart ett utdrag ur vår kartdatabas. Vid ett kartutdrag gör vi inget platsbesök. Det görs inte heller någon fastighetsutredning.

Regeln är att du behöver ett kartutdrag för enklare byggnationer som inte uppförs närmare än cirka en meter från fastighetsgräns. Till exempel mindre tillbyggnader, uterum, carport och mindre förråd.

Vad kostar ett kartutdrag och hur lång tid tar det att få den?

Kostnaden för kartan är beroende av arealen. För fastigheter mindre än 2 000 kvadratmeter kostar kartan 1 513 kronor (år 2024). För större fastigheter blir kostnaden högre.

Det tar några arbetsdagar att få utdraget från att du har beställt den.

Beställa nybyggnadskarta

Du kan beställa kartunderlag via blanketten eller genom att kontakta medborgarservice.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: