Viktigt meddelande1

Rökfria miljöer

För att skydda människor från passiv rökning så finns det miljöer där det enligt lag är förbjudet att röka. ”Rökfria miljöer” innebär alla miljöer där rökning är förbjuden.

Miljöer som ska var rökfria

 • Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom. Rökförbudet gäller även utomhus på exempelvis skolgårdar.
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, det vill säga idrottsanläggningar.
 • Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
 • Lokaler för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • På färdmedel i inrikes kollektivtrafik och i lokaler som används av den som reser med sådana färdmedel. Rökförbudet gäller även på motsvarande områden utomhus.
 • Restauranger och på andra serveringsställen. Rökförbudet gäller även på uteserveringar.
 • Andra lokaler än redan nämnda som används för en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.
 • Andra lokaler som allmänheten har tillträde till, till exempel butiker.
 • Hotell och andra inrättningar där tillfällig bostad yrkesmässigt upplåts.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen och som allmänheten har tillträde till.

Detta får du inte röka i de rökfria miljöerna

I rökfria miljöer, både ute och inne, är det förbjudet att:

 • Röka tobak.
 • Röka örtprodukter.
 • Använda elektroniska cigaretter, e-cigaretter.
 • Använda njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis smaksatta stenar, vattenpipa.
 • Inhalera tobak som förångats eller upphettats på annat sätt, exempelvis heat-not-burn produkter.

Vem har ansvar för att rökförbudet följs?

Den som äger fastigheten eller disponerar en lokal eller uteservering, har ansvar att se till att rökförbudet efterlevs. Kommunen ansvarar för att kontrollera att verksamhetsansvariga följer tobakslagens regler om rökförbud.

Regler om skyltning, information och tillsägelse

Du, som ansvarar för en rökfri miljö, måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det här gäller alla platser där det är förbjudet att röka. Du som ansvarig måste vid behov även informera om rökförbudet och göra tillsägelser om någon röker. Vid behov kan även vakt eller polis behöva kontaktas, för avvisning från området.

Vad händer om man bryter mot lagen?

Om det visar sig att tobakslagen inte följs, har kommunen rätt att kräva åtgärder. Om det inte hjälper kan den, som är ansvarig för verksamheten eller lokalen, få betala ett vite. Det kan också leda till att ett serveringstillstånd för alkohol omprövas, eftersom laglydnad är ett krav för att ha ett sådant tillstånd.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: