Viktigt meddelande1

Hjälp i hemmet

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom har svårt att klara dig själv kan du ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Målsättningen är att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt.