Viktigt meddelande1

Snöskottning och sandning

Båstads kommun ansvarar för halkbekämpning och snöröjning av kommunala gator, parkeringar, torgytor samt gång- och cykelbanor. Du som fastighetsägare är ansvarig för snöskottning och sandning på din egen mark samt för gångbanor som finns längst med fastigheten.

Ansvaret för snöskottning och bekämpning av halka beror på vilken typ av väg det är. Väghållare, det vill säga den som är ansvarig för vägen, kan vara vi som kommun, Trafikverket eller en vägförening. Vissa vägar kan också vara privata.

I kartan kan du se vilka vägar som är statliga, kommunala eller tillhör en vägförening. Om du har frågor eller synpunkter på snöröjningen ska du alltid i första hand kontakta väghållaren.

Ditt ansvar som fastighetsägare vid snö- och halkbekämpning

Du som fastighetsägare har en skyldighet att ta bort snö och is från gångbanan utmed din fastighet samt för att sanda vid halka. Detta gäller både företag samt privata bostäder, bostadsrättsföreningar, hyreshus, butiker och restauranger.

I kommunens renhållningsdokument kan du läsa om kommunala bestämmelser när det gäller avfallshantering i Båstads kommun. Här kan fastighetsägare, verksamheter och kommuninvånare bland annat läsa om ansvar och skyldigheter.

Vinterberedskap 15 november -31 mars

Under perioden 15 november – 31 mars har Båstads kommun vinterberedskap. Det innebär att kommunen under perioden sköter snöröjning och halkbekämpning på kommunala gator, gångvägar, cykelbanor och allmänna platser. Vinterberedskapen sköts till största delen av kommunen själva och genom upphandlade entreprenörer.

Prioriteringsordning:

  • Vid 3 cm nysnö plogas utvalda gång- och cykelbanor samt vissa branta vägar.
  • Vid 5 cm nysnö plogas bussgator, parkeringsplatser, torgytor och bostadsgator. Övriga ytor sandas under dagtid.

Denna prioriteringsordning gäller inom kommunens väghållningsområde samt för gång- och cykelvägnätet som Båstads kommun ansvarar för. Vi är väghållare för de flesta av gatorna i de centrala delarna av Båstad, Torekov och Förslöv.

Trafikverket är väghållare för de större genomfartsvägarna i kommunen (väg 115 och E6) samt för de allmänna vägarna på landsbygden (väg 105). Regler för snöröjning och halkbekämpning på det statliga vägnätet skiljer sig från de kommunala vägnätet och mer om det kan du läsa om på Trafikverkets webbplats.

Felanmälan - vem ansvarar för vad?

Kontakta medborgarservice om du har frågor eller synpunkter på halkbekämpningen eller snöröjningen på de vägar och gångbanor som kommunen ansvarar för. Du kan också anmäla fel och skador via Båstads kommuns app för felanmälan eller direkt via ett formulär på webben.

På Trafikverkets webbplats kan du anmäla fel, skador eller hinder på det statliga vägnätet i Båstads kommun. För akuta fel som kräver omedelbar åtgärd ring Trafikverkets jour på 0771-92 19 21 (öppet dygnet runt).

Fel på enskilda vägar eller privata gator, kontakta respektive väghållare.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: