Viktigt meddelande1

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor.

Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler. Alla fastigheter med skyddsrum är märkta med skyddsrumsskylt på husfasaden.

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Vem ansvarar för skyddsrummen?

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som kontrollerar att skyddsrum vårdas på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras. Fastighetsägare underhåller själva skyddsrummet.

Hur hittar jag närmaste skyddsrum?

Att känna till ditt närmsta skyddsrum är en del av hemberedskapen. Skyddsrum finns i huvudsak i tätorter. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: