Viktigt meddelande1

Svartbygge, olovligt bygge

Olovligt bygge, eller svartbygge, som det ofta benämns, är när du bygger, river eller ändrar något innan du fått bygglov eller startbesked godkänt.

Om du bygger något som kräver lov eller startbesked utan att först ha fått det, blir det ett så kallat svartbygge. Då kan du behöva betala en sanktionsavgift som är en sorts straffavgift. Det gäller även om du inte har varit medveten om att du har gjort fel.

Anmäl ett olovligt byggande

Om du tror att någon till exempel har påbörjat en olovlig byggnation kan du göra en tillsynsanmälan. Anmälan måste innehålla fastighetsbeteckning eller adress. Du behöver även beskriva vad du vill anmäla. Det går bra att bifoga bilder eller andra handlingar i din anmälan.

Du kan vara anonym när du gör en tillsynsanmälan. Vill du vara anonym behöver du tänka på vad du anger för uppgifter. Hela din anmälan är offentlig handling och kan begäras ut av någon annan.

Skicka din anmälan till medborgarservice.

Byggt utan startbesked

Kommunen är skyldig att se till att reglerna följs och att felet rättas till. Om du bryter mot plan- och bygglagen riskerar du att behöva riva det du har byggt, återställa till ursprungligt skick och betala straffavgifter för felet.

Det spelar ingen roll om felet begåtts av misstag eller om du inte kände till reglerna. Kommunen beslutar om sanktionsavgift i de fall där byggherren ”byggt svart” eller på annat sätt inte följt aktuell lagstiftning och det kan få stora ekonomiska konsekvenser både för privatpersoner och för företag.

Bygglov i efterhand

Har du byggt olovligt finns det alternativ för att göra rätt:

  • Ta bort det olovligt byggda innan ärendet tas upp på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde. I så fall kan saken avskrivas och du slipper betala sanktionsavgift.
  • Ansöka om lov i efterhand. Lovet prövas på samma sätt som alla andra lov.
    Om lovet beviljas betalar du den vanliga avgiften för prövning av lovet och sanktionsavgiften.
    Om lovet inte kan beviljas behöver du riva byggnaden och återställa platsen. Även i detta fall behöver du betala den vanliga avgiften för prövning av lovet och sanktionsavgiften.

Byggsanktionsavgift

Om du bygger utan tillstånd kan kommunen ta ut en avgift som kallas byggsanktionsavgift. Avgiften beräknas utifrån hur stor yta som har påbörjats och det prisbasbelopp som gällde när beslutet om avgiften fattades.

Med hjälp av Boverkets guide kan du räkna ut hur stor sanktionsavgiften blir.

Gamla olovliga åtgärder

Om det har gått mer än tio år från att det olovliga byggdes kan miljö- och byggnadsnämnden inte begära rättelse. Det innebär dock inte att byggnaden är godkänd eller laglig.

Nämnden kan kräva att du söker bygglov i efterhand om de bedömer att ditt bygglov kan bli beviljat. De kan också förbjuda användning av byggnaden om de bedömer att det inte är säkert att vistas i eller kring den.

Det enda undantaget från tidsgränsen är om en bostadslägenhet ändras till något annat än bostad. Då kan kommunen agera oavsett hur lång tid det har gått.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: