Viktigt meddelande1

Malens förskola

Välkommen till Malens förskola – en förskola i centrala Båstad med mycket charm, härliga lokaler och stor trädgård. Vi är en förskola med plats till 36 barn uppdelat på två avdelningar. Hos oss sover barnen middag utomhus – hela året.

På Malens förskola arbetar pedagogerna aktivt med att skapa inspirerande miljöer, ute såväl som inne. Med barnens intressen och behov i centrum utformar vi miljöer som lockar både till lek och lärande. Närheten till bland annat skog, strand och bibliotek ger oss fantastiska förutsättningar att utmana barnen sin utveckling.

På vår förskola finns det plats till 36 barn fördelat på två avdelningar, Junibackan och Snickarboa. En avdelning för barn 1-3 år och en annan avdelning för de som är 3-5 år. Maten som serveras på förskolan får vi från köket på Strandängsskolan.

Så arbetar vi

På förskolan strävar vi efter en balans mellan aktivitet och vila. Undervisning varvas med lek, rutiner och tillfällen för återhämtning. Vi arbetar projektinriktat, vilket innebär att vi tar vara på barns nyfikenhet och intressen genom teman och projekt. I projekten får barnen möjlighet att utforska olika områden, kopplade till förskolans läroplan.

Leken är hjärtat i förskolans vardag, där den ges stort utrymme för barns välbefinnande och utveckling. Våra lyhörda och engagerade pedagoger skapar en meningsfull, trygg och rolig vardag där barnen aktivt deltar och deras intressen och behov tas tillvara.

Pedagogisk dokumentation

Vi använder pedagogisk dokumentation som metod för att utveckla lärandet hos både barn och pedagoger. Fokus ligger på att synliggöra pågående lärande för att utgöra grunden för fortsatt utveckling. Trygghet och trivsel är självklara hörnstenar i vår verksamhet. Det ingår i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling som följs upp och utvärderas årligen.

Övningsförskola till Högskolan i Halmstad

Lyckans Förskola är stolt övningsförskola till Högskolan i Halmstad och erbjuder verksamhetsförlagd utbildning till förskollärarstuderande. Genom samverkan med högskolan delar vi erfarenheter och kunskaper, vilket bidrar till att vår utbildning utvecklas i linje med aktuell forskning.

Delaktighet i förskolan

Samverkan med dig som vårdnadshavare är viktig och den sker både i dialog och genom annan kommunikation. I lärportalen Unikum får du information och du kan följa verksamheten och ditt eget barns lärlogg.

Utvecklingssamtal är ett tillfälle för dig att få en djupare dialog kring sitt barns utveckling och vardag i förskolan. För oss är det viktigt att du som vårdnadshavare känner dig delaktiga i ditt barns utbildning och lärande på förskolan.

Kontakta oss

Besöksadress

Allévägen 1, Båstad

Rektor

Camilla Jönsson
Telefon: 0431-772 67
E-post: camilla.jonsson@bastad.se

Skoladministratör

Cecilia Cederlöw
Telefon: 0431-771 38
E-post: cecilia.cederlow@bastad.se

Avdelningar

Junibacken
Telefon: 0431-772 73

Snickarboa
Telefon: 0431-772 72

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: