Viktigt meddelande1

Förändring i verksamheten

Har du ett serveringstillstånd för alkohol ska du meddela ändringar som görs i bolaget eller på serveringsstället. Anmälan behöver göras i förväg, eller så fort som möjligt om ändringen inte kunde förutses.

Det kan till exempel handla om

 • nya serveringsansvariga
 • utökad av serveringsyta eller uteservering
 • ändrade ägarförhållanden.

När vi har tagit emot din ansökan eller anmälan gör vi en bedömning av vilken typ av utredning som krävs.

Stadigvarande förändringar i befintligt tillstånd beräknas ta sex veckor och tillfälliga förändringar fyra veckor.

Stadigvarande förändringar i verksamheten

Du ska ansöka om stadigvarande förändring om din verksamhet ska genomgå förändringar som påverkar tillsynen, som exempelvis

 • utökat serveringsyta eller uteservering
 • utökad serveringstid
 • nytt bolagsnamn eller ny bolagsadress
 • olika typer av avbrott – som till exempel om du planerar att stänga din restaurang en viss period för semester eller för säsongen
 • gå från serveringstillstånd för slutet sällskap till allmänheten
 • vilka alkoholdrycker som ska serveras på restaurangen.

Tillfälliga förändringar i verksamheten

Om du vill göra en tillfällig förändring i ditt serveringstillstånd ska du skicka in en ansökan om detta till kommunen.

Ansökan ska omfatta ett tillfälle per ansökan och beviljas som regel högst tio gånger per år. Om det omfattar längre tid ska du istället ansöka om stadigvarande ändring i ditt serveringstillstånd.

Som tillfällig förändring räknas exempelvis

 • utökad serveringsyta
 • utökad serveringstid
 • förändring i serveringens omfattning

Ändra i bolaget som äger serveringsstället

Du behöver anmäla om det tillkommer nya personer med mycket inflytande i verksamheten (en så kallad PBI) eller om personer lämnar bolaget.

Alla personer som kan bestämma i ett bolag, bedöms oftast ha ett betydande inflytande i verksamheten. Det kan till exempel vara en

 • vd
 • ägare
 • styrelseledamot
 • firmatecknare
 • aktieägare.

Även när nytt kapital eller nya lån tillförs verksamheten eller om aktier säljs, behöver du anmäla det.

Ändra serveringsansvarig

Du ska anmäla nya serveringsansvariga till kommunen. Eftersom alkoholhandläggare frågar efter serveringsansvarig vid ett tillsynsbesök är det viktigt att alltid ha en uppdaterad lista över ansvarig hos kommunen.

Serveringsansvariga personer ska ha ansvaret för alkoholserveringen när tillståndshavaren inte är på plats. Den som är serveringsansvarig ska också vara medveten om sitt uppdrag.

Kom ihåg att det inte är nödvändigt att anmäla samtliga anställda på restaurangen.

Krav på den som är serveringsansvarig

Den som är serveringsansvarig ska

 • kunna överblicka hela serveringen, även uteserveringen
 • ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift
 • befinna sig på serveringsstället under hela öppettiden
 • vara minst 20 år gammal.

Tänk på att alkoholhandläggaren inte gör en lämplighetsprövning för att avgöra om personen är lämpliga för uppgiften. Det är du som tillståndshavare som avgör detta.

Upphörande av serveringstillstånd

Du måste anmäla om du vill upphöra med servering av alkohol i din verksamhet. När anmälan registrerats får du ett beslut skickat till dig. Tillsammans med beslutet får du också en restaurangrapport som avser den period som du haft tillstånd under innevarande år. Du ska fylla i rapporten även om du inte har haft någon försäljning. Dessa uppgifter används för statistikbearbetning.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: