Viktigt meddelande1

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Du som bor och vistas i Båstads kommun och av olika anledningar inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Syftet är att ge dig tillfällig hjälp med din ekonomi och förutsättningar för att få ett arbete, så att du kan bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Förutsättningar för att få ekonomiskt bistånd

Alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter där du kan behöva hjälp med din försörjning och situation. Ekonomiskt bistånd fungerar som ett sista skyddsnät och är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I folkmun kallas ekonomiskt bistånd ofta även för försörjningsstöd eller socialbidrag.

Det finns ett antal krav som du behöver leva upp till för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Du ska bland annat varje månad göra vad du kan för att klara dig utan ekonomiskt bistånd. Att komma på bokade möten med dina handläggare hos kommunen är också ett krav.

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver du kunna visa att du gjort vad du kunnat några månader bakåt.

Det är viktigt att du alltid informera oss om alla förändringar som kan påverka din rätt till bistånd, till exempel om dina inkomster, utgifter, planering eller sysselsättning, familje- eller boendesituation förändras.

 • För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du bo i Båstads kommun. Du som inte är svensk eller nordisk medborgare måste antingen ha uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige.
 • Om du är under 18 år eller går på gymnasiet, är dina föräldrar skyldiga att försörja dig.
 • Har du en sambo eller är gift, är ni skyldiga att försörja varandra och ansöker alltid tillsammans om försörjningsstöd.
 • Du behöver först ansöka om alla andra bidrag du kan få, det kan till exempel vara bostadsbidrag, aktivitetsstöd eller a-kassa. Du kan kontakta Försäkringskassan och din a-kassa, eller ALFA-kassan om du inte är medlem i en a-kassa, för information om detta.
 • De pengar du redan har, till exempel på banken, i aktier eller fonder, måste du först använda för att försörja dig. Detta gäller även om du sparat försörjningsstöd du har fått. Det gäller också om du har värdefulla tillgångar, till exempel en bil.
 • Vi tar generellt inte hänsyn till återbetalning av lån eller skulder när vi räknar ut hur mycket ekonomiskt bistånd du har rätt till. Däremot kan du få budget- och skuldrådgivning inom kommunen.
 • Om dina inkomster är högre än riksnormen, kan du inte få ekonomiskt bistånd. Läs mer om riksnormen längre ner på sidan. Du kan själv göra en ungefärlig beräkning för att se om du har rätt till försörjningsstöd på Socialstyrelsens webbplats.

 • Du ska vara inskriven och följa din planering med Arbetsförmedlingen, till exempel aktivitetsrapporterna, delta i jobb- och utvecklingsgarantin och delta i möten.
 • Du ska aktivt söka arbete på både hel- och deltid samt tacka ja till de arbeten du blir erbjuden och i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta innebär att du ska söka arbete dagligen, främst arbeten du är utbildad för och har erfarenhet av men även andra okvalificerade arbeten som finns att söka inom pendlingsavstånd, samt vara tillgänglig för anställningsintervjuer.
 • Du ska söka jobb både skriftligt, muntligt, spontant genom att kontakta olika arbetsgivare, via olika jobbsajter och egna kontakter. Det är viktigt att du även följer upp dina ansökningar, genom att kontakta arbetsgivaren igen om du inte fått svar.
 • Om du har en timanställning behöver du tacka ja till alla arbetspass du får men också söka andra arbeten. Detsamma gäller om du har en anställning som snart upphör.

 • Om du studerar på gymnasienivå eller högre ska du klara dig på studiebidrag och studielån från CSN. Om du inte lyckas ordna din försörjning under sommaruppehållet kan du dock kontakta oss.
 • Om du studerar SFI eller på grundskolenivå behöver du sköta studierna.
 • Du behöver aktivt börja söka arbete minst fyra månader innan du avslutar dina studier, även inför sommaruppehållet. Läs mer under rubriken ”Du som saknar ett heltidsarbete”.

 • Du behöver ta ut hel föräldrapenning, sju dagar i veckan. Sök även alla andra bidrag du har rätt till via Försäkringskassan, exempelvis bostadsbidrag, underhållsstöd och se till att du får rätt belopp med hänsyn till hur många barn du har.
 • Du behöver senast när ditt barn är åtta månader gammalt ansöka om förskoleplats och tacka ja till första plats på förskola som du blir erbjuden.
 • Du behöver aktivt börja söka arbete senast fyra månader innan din föräldraledighet upphör. Läs mer under rubriken ”Du som saknar ett heltidsarbete”.

 • Du behöver lämna in ett läkarintyg som visar att din arbetsförmåga är nedsatt. Vi bedömer detta på liknande sätt som Försäkringskassan gör vid sjukpenning.
 • Vi förväntar oss att du aktivt medverkar i din planering med sjukvården, i syfte att kunna avsluta sjukskrivningen och återgå till exempelvis att söka arbete. Har du kontakt med Försäkringskassan behöver du därför även följa deras planering.
 • När din sjukskrivning upphör ska du första vardagen anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Läs mer under rubriken ”Du som saknar ett heltidsarbete”.

Kontakta oss – ansök om ekonomiskt bistånd

Om det är första gången du söker ekonomiskt bistånd, eller om det var mer än tre månader sedan du senast sökte, behöver vi först prata med dig. Du måste ringa oss så att en utredning kan öppnas. Om det är kortare tid än tre månader sedan du sökte, kontakta den handläggare du hade senast.

När du ringer till oss så ställer vi ett antal frågor till dig om din ekonomiska situation och orsaken till att du behöver försörjningsstöd. Vi bokar in ett möte med dig och en av våra socialsekreterare som gör en utredning.

Våra medarbetare inom ekonomiskt bistånd har tystnadsplikt och dina uppgifter är sekretessbelagda. Även uppgift om att du är registrerad för ekonomiskt bistånd är sekretessbelagd. Uppgifter om dig får inte lämnas ut till obehöriga utan ditt samtycke. I vissa fall kan dock annan lagstiftning häva sekretesslagstiftningen.

Mottagningen ekonomiskt bistånd

Telefontider: Måndag, onsdag, torsdag, fredag 10.30-11.30 och tisdag 14:30- 15:30

Besöksadress: Järnvägsgatan 41, Grevie

Vi kallar till ett besök

Vi kallar dig till ett besök för att kunna göra en ekonomisk utredning. På besöket pratar vi om din ekonomiska situation, hur dina behov ser ut men också hur du ska kunna bli självförsörjande igen. Då ska du ha skickat in kvitton för de utgifter du söker bistånd för samt övriga underlag du vill ansöka om. Är ni gifta eller sambos är det viktigt att ni båda är med på mötet.

Underlag som ska skickas in vid en ansökan om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

När du söker försörjningsstöd behöver du bifoga olika underlag tillsammans med ansökan för att vi ska kunna bedöma din rätt till bistånd. Här nedan listar vi dem vanligaste underlagen. Du ska bifoga dem som är relevanta i just ditt fall. Tänk på att döpa om dem så att vi snabbt kan se vad det är som har skickats in.

För dig som hyr bostad ska du skicka in något av dessa tre:

 • Hyreskontrakt
 • Inneboendekontrakt
 • Andrahandskontrakt

För dig som äger din bostad ska du skicka in:

 • Köpeavtal
 • Underlag på bolån där det framgår att lånet är knutet till den aktuella bostaden

 • Planeringen från Arbetsförmedlingen, som du får genom att logga in på Mina sidor på arbetsformedlingen.se.
 • Aktivitetsrapporter/förteckning över sökta arbeten för de senaste tre månaderna.
 • Beslut om aktivitet från Arbetsförmedlingen, exempelvis praktik.
 • CV och personligt brev.
 • Anställningsintyg.
 • Underlag om anmälan till svenska för invandrare, SFI.
 • Läkarintyg vid sjukskrivning eller arbetshinder.

 • Alla sidorna i senaste deklarationen eller inkomstuppgifter/kontrolluppgifter från Skatteverket. Så här hittar du uppgifterna på deras webbsajt:
 • Gå in på skatteverket.se och logga in.
 • Gå in på Inkomstdeklaration 1.
 • Gå in på Kontrollera.
 • Hela sidan du får upp efter att ha klickat på Kontrollera ska redovisas. Var noga så att allting kommer med – alla rubriker, beloppen och personnummer, som syns högst upp eller längst ner på sidan.
 • Redovisa även sidorna från alla de rubriker i sammanställningen som har belopp/som du kan klicka på, även här ska personnummer synas.
 • Kontoöversikt/kontoförteckning som ger en översikt av alla konton du har på banken, från alla banker du anlitar.
 • Kontoutdrag tre månader bakåt, räknat från den dagen du gör din ansökan. Gäller samtliga konton inom familjen, även de som inte används.
 • Lönespecifikationer för de senaste tre månaderna.
 • Kvitto på försäljning av aktier, fonder eller andra värdepapper.

 • Hyreskvitto, om inte betalningen av hyran syns på ditt kontoutdrag.
 • Andra fakturor som styrker de utgifter du anger i din ansökan.
 • Receptkvitto redovisas vid medicinkostnad.

 • Om du nyligen haft socialbidrag i annan kommun så ska du skicka in beräkning och beslut från den senaste månaden samt genomförandeplan.
 • Underlag som visar antalet kvarvarande föräldrapenningdagar.
 • Underlag som visar att barn står i kö till förskola.
 • Beslut om handikappersättning.
 • Beslut om utmätning från Kronofogden.
 • Beslut om uppehållstillstånd, både tillfällig och permanent

Riksnormen för försörjningsstöd

Storleken på det försörjningsstöd du kan få baserar sig på den så kallade riksnormen som beslutas av regeringen och är gemensam grund för alla kommuner. Riksnormen för försörjningsstöd ska omfatta de flesta löpande hushållsutgifter.

Normen skiljer på personliga och gemensamma kostnader.

 • Personliga eller privata kostnader är kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien samt barn- och ungdomsförsäkring.
 • Gemensamma hushållskostnader är förbrukningsvaror, dagstidning, telefon.
 • Normen för ett hushåll är summan av både de personliga kostnaderna för alla medlemmar i hushållet plus summan av de gemensamma hushållskostnaderna.

Ekonomiskt bistånd kan även beviljas till skäliga kostnader för till exempel boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, fackföreningsavgift, läkarvård och medicin, akut tandvård och barnomsorgsavgift.

Beslut om utbetalning av pengar

När du skickat in en komplett ansökan tar det ungefär 14 dagar tills du får vårt beslut. När du har fått ditt beslut, kan du överklaga det om du inte är nöjd. Nedan kan du läsa vidare om hur du överklagar.

Om du har rätt till försörjningsstöd så betalas dina pengar ut. Tänk på att det kan ta mellan 24 – 48 timmar från det du får beskedet till dess att pengarna finns på kontot. Biståndet betalas ut med hälften var till båda sökanden om inget annat påtalas.

Båstads kommun betalar ut ekonomiskt bistånd genom SUS, för Swedbanks lön- och utbetalningssystem. Det innebär att vi inte kommer kunna lägga in kontouppgifter i våra system utan alla utbetalningar kommer gå via personnummer.

För att detta ska fungera måste du registrera ditt bankkonto till SUS och det görs via Swedbank. Det gör ingen skillnad vilken bank ni har idag och ni behöver inte byta bank.

Fortsatt försörjningsstöd

Om du har fortsatt behov av försörjningsstöd ansöker du varje månad via e-tjänsten. Du ska följa den planering som du och din socialsekreterare gjort för att försöka bli självförsörjande. När du ansöker varje månad kommer du och din handläggare regelbundet ha kontakt för att se vad du gör och planerar att göra för att på sikt bli självförsörjande.

Överklaga ett beslut om försörjningsstöd

Om du är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Det är varken svårt eller krångligt.

Handläggaren som utrett ditt ärende ska också informera dig om hur det går till att överklaga. Detta sker oftast i samband med att du får ta del av beslutet. Om du behöver hjälp att överklaga och inte har någon närstående eller annan som kan hjälpa dig med detta kan handläggaren hjälpa till.

För att överklaga behöver du lämna in ett skriftligt överklagande till kommunen, senast tre veckor efter det att du fått ditt beslut. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. Skriv vilket beslut det gäller som rubrik och beskriv vad du vill ha ändrat.

Du ska skriva din namnteckning och datum på överklagandet. Det är inte giltigt om någon annan undertecknar.

Du lämnar ditt överklagande till den handläggare som fattat beslutet. Om du inte får beslutet ändrat på det sätt du begärt, ska kommunen vidarebefordra din överklagan till förvaltningsrätten. Då prövar de ärendet och fattar ett beslut (avkunnar en dom).

Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom har du möjlighet att gå vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. I de båda sistnämnda instanserna måste du ha ett prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först tar ställning till om det du har tillräckliga skäl för att de ska ta upp ett överklagande.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: