Viktigt meddelande1

Eget dricksvatten

Har du egen brunn? Då ansvarar du som fastighetsägare för att vattnet räcker och för att kontrollera kvaliteten på dricksvattnet. Du bör ta prover på dricksvattnet och se över brunnen regelbundet.

Brunnsvattnet påverkas av både årstid och användning. Under sommaren kan tillflödet i brunnen vara lågt och med det ge försämrad vattenkvalité. I grävda brunnar är risken för förorening betydligt större och det är därmed ännu viktigare med regelbunden skötsel och vattenanalys.

Provtagning av eget vatten

Du som har egen brunn eller annan anläggning för dricksvatten bör ha koll på vattnets kvalitet. Livsmedelsverket rekommenderar fastighetsägare att ta prov på dricksvattnet minst vart tredje år. Om barn ska dricka det behöver du ta prov oftare.

För att kunna lita på resultatet av din vattenanalys är det viktigt att anlita ett ackrediterat laboratorium.

Hur gör jag?

Du kan beställa provtagningspaket direkt på nätet från ackrediterade analysföretag. Kontakta ett ackrediterat laboratorium direkt eller miljöavdelningen i Båstads kommun för att få mer information. Du kan även kontakta Medborgarservice.

Miljöavdelningen

Inlämning av vattenprover

Båstads kommun har avtal med SGS analytic Sweden för analys av vattenprover. Har du anlitat SGS kan du lämna in ditt vattenprov i kommunhuset varje tisdag mellan klockan 08.00 och 12.00. Tänk på att provet måste vara taget samma dag som du lämnar in det.

Registrera din brunn

Genom att registrera din brunn i det nationella Brunnsarkivet bidrar du också till att vi alla gemensamt får bättre kunskap om grundvatten. När du gör kemianalyser på ditt brunnsvatten kan du välja att låta Sveriges geologiska undersökning (SGU) ta del av analysresultaten.

Vinsterna för dig som enskild brunnsägare med att din vatten- eller energibrunn finns med i det nationella Brunnsarkivet är flera:

  • Räddningstjänsten får lättare att skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljöolycka.
  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan se din brunn när de tar fram planer för ett område.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: