Viktigt meddelande1

Avgifter och regler

Här hittar du information om avgiften för förskola och fritidshem. Du kan läsa om hur stor avgiften är, hur du räknar ut din avgift och vad som avgör kostnaden för barnets placering.

Avgiften för platsen i förskola och fritidshem baseras på hushållets gemensamma inkomst före skatt och antalet barn i hushållet som har barnomsorg. Avgiften baseras inte på hur många timmar som barnet deltar i verksamheten. Du betalar för årets samtliga månader, även om barnet inte är i förskolan eller fritidshem.

Du betalar avgiften från och med det datum platsen blir tillgänglig. Om du får plats mitt i månaden behöver du inte betala för hela månaden.

Om dina familjeförhållanden ändras ska du meddela detta till Barn och utbildning genom att kontakta Medborgarservice för att vi ska kunna debitera dig rätt avgift. Ändring träder i kraft nästkommande månad.

Vad kostar en förskole- och fritidshemsplats?

Beräkning sker på familjens bruttoinkomst. Bruttoinkomsten är familjens sammanlagda inkomst före skatt intjänad i Sverige eller utomlands. Om hushållets bruttoinkomst överstiger 56 205 kronor per månad (år 2024) betalar du maxtaxa. Skolverket bestämmer årligen beloppet för maxtaxa.

Avgift för förskola

 • Barn nr 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1 688 kronor per månad
 • Barn nr 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1 125 kronor per månad
 • Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 563 kronor per månad
 • Barn nr 4: ingen avgift

Avgift för fritidshem

 • Barn nr 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 125 kronor per månad
 • Barn nr 2: 1% av inkomsten – dock högst 563 kronor per månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 563 kronor per månad
 • Barn nr 4: ingen avgift

Som lägst betalar du en administrationskostnad på 100 kronor per barn och månad. Det yngsta barnet räknas som barn ”nr 1” enligt ovanstående avgiftsberäkning. Avgiften omfattar även barn som har syskon i fristående verksamhet. Om du har ytterligare ett barn i en fristående förskola eller fritidshem behöver du anmäla detta till medborgarservice så att din avgift blir rätt.

Räkna ut din avgift

Avgiftsreducering

Barn mellan 3-5 år har rätt till allmän förskola på 525 timmar per år. Om ditt barn har ett större omsorgsbehov reduceras din avgift med 30 procent mellan september till maj. Under juni, juli och augusti betalar du enligt taxan för barnomsorg.

Avgiftsgrundande inkomst

Din avgiftsgrundande inkomst avgör hur mycket du ska betala för ditt barns plats i förskola och fritidshem.

 • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning, även utlandsinkomst.
 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • sjukersättning
 • arbetslöshetsersättning (A-kassa)
 • aktivitetsstöd
 • vårdbidrag (skattepliktig del)
 • livränta
 • familjehemsersättning
 • pension (ej barnpension)
 • skattepliktiga förmåner
 • familjebidrag i form av familjepenning.

 • statliga studiestöd (CSN)
 • barnbidrag
 • underhållsbidrag/stöd
 • ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)
 • bostadsbidrag
 • etableringsersättning/utvecklingsersättning.

För dig som egenföretagare

Är du egenföretagare? Då prövar vi din inkomst individuellt. Som underlag kan du till exempel utgå från din senaste taxerade inkomst.

Om du arbetar eller studerar

Grunden för ditt barns schema är dina arbetstider, studietider och skäliga restider. Politiska uppdrag ger rätt till plats på förskola och fritidshem.

Om du är arbetssökande

Barn mellan 1 och 5 år har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Timmarna fördelas under 3 dagar per vecka. Elever på fritidshem har inte rätt att behålla platsen.

Om du är föräldraledig

Vid föräldraledighet har syskon i förskoleålder rätt till förskola 15 timmar per vecka som fördelas under 3 dagar per vecka. Du som är föräldraledig har inte rätt till plats på fritidshem.

Om du kombinerar föräldraledighet/arbetssökande med arbete/studier

Om du tar ut föräldrapenning eller arbetslöshetskassa och samtidigt arbetar eller studerar gäller följande:

 • De dagar du arbetar eller studerar lämnar du ditt barn när du arbetar och studerar samt under skälig restid.
 • De dagar du är föräldraledig/arbetssökande följs förskolans ordinarie tider om 15 timmar per vecka.
 • Du kan inte kombinera föräldraledighet och arbete eller studier under en och samma dag för att få mer tid.

Om du är sjukskriven

Om du är sjukskriven och har sjukersättning mindre än 14 dagar pratar du med personalen på ditt barns avdelning om barnets tid på förskolan.

Om du är sjukskriven och har sjukersättning mer än 14 dagar pratar du med rektorn på ditt barns förskola om barnets tid på förskolan.

Förskolans och fritidshemmets tillsynsansvar

När du överlämnar ditt barn till personalen börjar förskolans eller fritidshemmets ansvar för barnet, så kallat tillsynsansvar. Tillsynsansvaret upphör när du eller annan ansvarig hämtar barnet. Därför är det viktigt att du vid lämning och hämtning har kontakt med personalen. Tänk på att meddela om någon annan än barnets vårdnadshavare ska hämta eller lämna.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: