Viktigt meddelande1

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas i detaljhandel utanför apotek. Du anmäler försäljningen till Läkemedelsverket. Kommunen ansvarar för tillsyn av försäljningen.

Du som bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel ska först anmäla denna försäljning till Läkemedelsverket.

Försäljningsregler

När du ska sälja receptfria läkemedel finns det ett antal regler att följa. Läkemedelsverket har sammanställt reglerna.

Egenkontroll

Innan du börjar sälja läkemedel måste du skapa ett egenkontrollprogram. Du ska undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från miljö- och hälsosynpunkt och dokumentera detta. Egenkontrollprogrammet måste finnas på plats innan du börjar sälja läkemedel.

Egenkontrollprogrammet ska

  • användas noga och följas av alla anställda som på något sätt kommer att hantera receptfria läkemedel
  • bestå av skriftliga instruktioner, rutiner och checklistor som på ett tydligt sätt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik
  • fungera som ett stöd för din personal
  • leda till säker läkemedelshantering
  • alltid vara aktuellt och uppdateras när rutinerna ändras
  • kunna visas för kommunen och Läkemedelsverket vid kontroll och tillsyn.

Tillsyn

Kommunen genomför regelbundet tillsyn hos verksamheter som säljer receptfria läkemedel. Vid tillsynen kontrollerar kommunen att du följer kraven för läkemedelsförsäljning och att verksamheten arbetar efter egenkontrollprogrammet. Kommunen tar ut en årlig avgift för tillsynen.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: