Viktigt meddelande1

Baskarta

Baskartan, även kallad primärkarta, är den mest detaljerade kartan som finns över kommunen. Den innehåller bland annat fastighetsgränser, gator och vägar, byggnader och höjdkurvor.

I Båstads kommun finns baskartan över de större tätorterna och kartan uppdateras kontinuerligt. Baskartan används för detaljerad planering, projektering och som underlag till olika kartprodukter.

Behöver du en baskarta?

Du kan beställa en baskarta hos kommunens geodataavdelning. Vi kan leverera en karta med valfritt innehåll och i önskad skala. Du kan få den i olika digitala format eller utskriven i önskat A-format. Geodataavdelning når du via medborgarservice.

Du betalar en avgift för kartan. Avgiften varierar beroende på detaljrikedomen i kartan. Kontakta geodataavdelning för mer information.

Nyttjanderätt

Kommunens kartmaterial är skyddat av upphovsrätt. När du beställer kartmaterial har du i de flesta fall bara rätt att använda materialet för ett visst ändamål och under en viss tid.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: