Viktigt meddelande1

Senior, äldre

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av Båstads kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.