Viktigt meddelande1

Utbildning och kunskapsprov i ansvarsfull alkoholservering

För att bli beviljad ett serveringstillstånd måste personer som har betydande inflytande i verksamheten ha kunskaper i alkohollagstiftningen samt genomgått ett kunskapsprov.

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering

Varje vår erbjuder kommunen en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. I utbildningen får du bland annat lära dig om ordning och nykterhet samt vad som enligt lag anses vara acceptabel berusning, alkoholens medicinska och sociala effekter sam hur du ska hantera besvärligt gäster och jobbiga situationer.

Kunskapsprov i alkohollagen

För att visa att du har kunskaperna som krävs måste du klara ett kunskapsprov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten. Beviset på att du klarat provet ska sedan bifogas i din ansökan om serveringstillstånd.

Du skriver kunskapsprovet i kommunhuset i Båstad.

Flera personer kan behöva göra provet

Alkoholhandläggaren bedömer vilka personer i din verksamhet som behöver göra kunskapsprovet. Grunden är att hälften av de personer som har ett betydande inflytande i verksamheten och är aktiva i serveringsrörelsen, ska ha kunskap i alkohollagen. Beroende på verksamheten och hur många som är involverade i den kan bedömningen se olika ut.

Vem behöver inte göra provet?

  • Du som redan har serveringstillstånd i kommunen och ansöker om samma typ av tillstånd.
  • Du som har serveringstillstånd i någon annan kommun, har dokumenterad erfarenhet och ansöker om samma typ av tillstånd.
  • Du som söker tillstånd för alkoholservering till ett slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle.
  • Du som har gjort kunskapsprovet högst fem år före aktuell ansökan.

Inför provtillfället

Till provtillfället ska du ha med dig

  • giltig legitimation
  • kvitto på betald provavgift.

Anmälan till provet är personlig och du kan inte skicka någon annan i ditt ställe. Du får inte använda några hjälpmedel utöver ett eventuellt lexikon och provet får inte skrivas ut eller fotograferas.

Innehåll i provet

Själva provet består av ett formulär med mellan 28 och 60 frågor beroende på vilken typ av tillstånd ansökan gäller. Svaren fyller du i på dator. Du har högst 90 minuter på dig.

Kunskapsfrågorna handlar om fyra områden: alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn samt bestämmelser om mat och utrustning.

Muntligt prov

Om du har särskilda skäl kan du begära att få göra provet muntligt, exempelvis tillsammans med en tolk. Tolken översätter frågor och svarsalternativ på datorn för dig och du markerar själv dina svar. Tiden för muntligt prov är högst två timmar.

Så redovisas provresultatet

Vanligtvis får du resultatet direkt när du gjort provet, annars skickas resultatet med post hem till dig. Blir du godkänd får du ett intyg som ska bifogas i din ansökan om serveringstillstånd. Ett godkänt kunskapsprov gäller i fem år från provdatumet.

Om du blir underkänd

Om du inte får godkänt på provet får du reda på inom vilket område du underkänts. Din ansökan om serveringstillstånd kan också avslås.

Du har tre försök på dig att klara kunskapsprovet innan du måste lämna in en ny ansökan om serveringstillstånd och betala en ny avgift för tillståndsansökan.

Om du inte själv vill försöka göra provet en andra eller tredje gång, kan någon annan med betydande inflytande i ditt företag och som är aktiv i serveringsrörelsen ansöka om att få göra provet i stället. Om den andra personen sen får godkänt kan beviset skickas som en del av din ansökan om serveringstillstånd.

Avgift för kunskapsprovet

Kommunen tar ut en avgift när du skriver kunskapsprovet. Du får också betala en avgift om du uteblir utan att ha avanmält det, kommer för sent eller saknar giltig legitimation vid provtillfället.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: