Viktigt meddelande1

Fritidsodling

Ideella föreningar och organisationer i Båstads kommun har möjlighet att odla på kommunens mark. Enskilda personer tilldelas inte mark.

All odling sker gemensamt för alla inom föreningen eller organisationen. Odlingen måste ligga på kommunens mark och minst 25 meter från en hårt trafikerad väg. Odlingen får inte konkurrera med andra aktiviteter och friytor som är tänkt för lek och annan spontan aktivitet. Det kostar inget att odla på kommunens mark.

Regler för odling

Odlingens storlek avgörs i samråd mellan er och kommunen och beror på hur många som ska odla och platsens förutsättningar. Ni får odla grönsaker, bär, blommor, kryddor och mindre buskar. All odling ska ske utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Naturgödsel är tillåten och ska grävas ner direkt vid utläggning.

Odling kan även ske ovan mark i odlingslådor, pallkragar eller i olika typer av kärl.

Anmäl intresse

Skicka en intresseanmälan till kommunen med förslag på en plats som ni vill odla på. Ange hur ni löser de praktiska frågorna med tillgång till vatten, förvaring av redskap och liknande. Sedan gör kommunen en bedömning av platsen. Är den möjlig att odla på tecknar kommunen ett avtal med den ideella föreningen eller organisationen.

Skicka intresseanmälan via e-post till medborgarservice.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: