Viktigt meddelande1

Regler för sekretess

Huvudprincipen är att kommunens allmänna handlingar är offentliga. Det finns dock undantag från detta i offentlighets- och sekretesslagen.

Handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess brukar kallas hemliga handlingar eller sekretessbelagda handlingar.

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människors personliga förhållanden i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst.

Vem avgör om en handling är hemlig?

I offentlighets- och sekretesslagen finns det regler för vilka uppgifter som är hemliga inom olika typer av verksamheter och som därmed kan skyddas. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vilka handlingar som är hemliga.

Om du skickar ett brev till kommunen och skriver ”hemligt” på brevet blir det inte sekretessbelagt om inte lagen uttryckligen säger att brevets innehåll ska vara hemligt. Det är alltså inte du själv som bedömer om en handling är hemlig eller inte. Den bedömningen görs av kommunen utifrån de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Vem får se sekretesskyddade handlingar?

Uppgifter som enligt lag omfattas av sekretess har du som medborgare generellt sett inte rätt att ta del av. Undantaget är om handlingens innehåll rör dig själv eller någon närstående som lämnat sitt medgivande till det.

Kommunens tjänstemän och politiker får endast se de uppgifter som de behöver för att kunna utföra sitt arbete och fatta korrekta beslut. Sekretesskyddade uppgifter är alltså hemliga och oåtkomliga för alla utom de som arbetar med det specifika ärendet.

Möjlighet att överklaga

Om du vill ta del av en handling och kommunen säger nej har du rätt att få ett skriftligt beslut. I beslutet finns information om hur det går till att överklaga.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: