Viktigt meddelande1

Hur fungerar en kommun

Kommunen ansvarar för viktiga samhällsfunktioner och service till invånarna. Det vanligaste är till exempel barnomsorg, skola, äldreomsorg, och socialtjänst. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga.

I Sverige finns 290 kommuner. Av dessa finns 33 i Skåne. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på lite olika sätt, men många funktioner ser likadana ut i alla kommuner.

Så styrs kommunen

Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag. Politikerna i kommunen kallas också för förtroendevalda.

Politikerna arbetar i den politiska organisationen och bestämmer vad som ska göras. Tjänstepersonerna, som är anställda i kommunen, beslutar om hur politikernas beslut ska genomföras.

Den politiska ledningen

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen och kan liknas vid kommunens riksdag. Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har ansvar för att utveckla verksamheten.

För att kommunstyrelsens arbete inte ska bli övermäktigt delas kommunens verksamhet in i olika områden. Varje område har en nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten där de förtroendevalda fattar beslut som påverkar just det området. Kommunfullmäktige väljer vilka politiker som ska sitta i nämnderna. Dessa är för det mesta deltidspolitiker som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Kommunens inkomstkällor

Kommunen får sin största inkomst från kommunalskatten. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Sedan bestämmer politikerna i kommunen hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas.

Kommunerna kan även få statsbidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten bestämt.

Kommunen tar också betalt för en del tjänster, till exempel inom äldreomsorg och barnomsorg, och för vatten och avlopp.

Det kommunala självstyret

Kommunen bestämmer själv hur resurserna ska fördelas och hur arbetsuppgifterna ska hanteras. Detta kallas för att vi har ett kommunalt självstyre i Sverige.

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagarna om offentlighet och sekretess styr vårt arbete med ärenden, beslut och övrig administration. Det finns också lagar för olika verksamhetsområden, som till exempel skollagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Vad har kommunen ansvar för?

Kommunen har verksamheter som enligt lagen måste erbjudas till kommuninvånarna. Det är till exempel

 • förskola och utbildning
 • svenska för invandrare
 • socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • omsorg om äldre och funktionshindrade
 • stadsplanering och byggfrågor
 • hälso- och miljöskydd
 • renhållning och avfallshantering
 • räddningstjänst
 • vatten och avlopp
 • bibliotek
 • krisberedskap
 • kollektivtrafik (tillsammans med Region Skåne).

Frivilliga verksamheter

Kommunen har också många verksamheter som inte är lagstadgade men som ger service till invånarna och bidrar till att skapa en attraktiv kommun där det är bra att bo, exempelvis

 • stöd till fritids-, förenings- och friluftsverksamhet
 • hälso- och sjukvård i hemmet
 • utveckling av näringslivet
 • kultur och evenemang.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: