Viktigt meddelande1

Särskilt boende

Om dina behov av vård, omsorg och tillsyn är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du få flytta till ett boende med

I ett särskilt boende finns gemensamma lokaler med möjlighet till samvaro, måltider och aktiviteter. Det finns trygghetslarm installerat i varje lägenhet. Du får ett hyreskontrakt på lägenheten och möblerar med egna möbler, förutom säng och madrass som finns i varje lägenhet.

Ansök om särskilt boende

Du ansöker genom att fylla i blanketten eller kontakta kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggarna når du via medborgarservice.

Så går ansökan till

En handläggare utreder och fattar beslut om din rätt till insatsen. Vid behov gör handläggaren hembesök eller ber om kompletteringar. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Mer information om hur du överklagar skickas med beslutet.

Du kan önska ett specifikt boende

Du har möjlighet att önska vilket boende du ska flytta till om du blir beviljad särskilt boende. Vi försöker då hitta en lägenhet till dig på det boendet, men kan inte garantera en plats just där. Finns det inga lediga lägenheter där du önskar bo erbjuds du istället en lägenhet på ett annat boende i kommunen. Vill du fortfarande flytta till ditt önskade boende efter att du flyttat in på ett annat boende kan du ställa dig i kö för byte av boende.

Avgifter för särskilt boende

Som hyresgäst har du ett eget hyreskontrakt och betalar hyra. El och vatten ingår. Avgift för mat och förbrukningsmaterial tillkommer.

Kommunen rekommenderar att du tecknar hemförsäkring med allriskförsäkring. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för mer information.

Utöver hyra och mat får du får betala en avgift för service och omvårdnad. Hur mycket du betalar beror på din inkomst och vilka utgifter du har, men du betalar aldrig mer än maxtaxan.

Har du synpunkter?

Om du har synpunkter på det stöd du får, tala i första hand med personalen eller ansvarig för verksamheten. Det går också bra att lämna dina synpunkter på annat sätt.

Särskilda boenden i Båstads kommun

I Båstads kommun finns det fyra särskilda boenden. Två av boendena, Skogsliden och Almgården, vänder sig speciellt till personer med en kognitiv sjukdom.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: