Publicerad:

ikon

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Tyck till om kommunens service

Under våren kan du som ringt Båstads kommun få en kort enkät om hur du upplevde kontakten med oss. Vi skickar ut en servicemätning som du kan besvara via SMS.

Servicemätningen fokuserar på hur du som invånare upplever kommunens service och bemötande. Deltagandet är frivilligt och alla som ringer in kommer att informeras om att mätningen pågår. Alla svar är anonyma.

Syftet med mätningen är att skapa en nulägesbild av kommunens service och bemötande. Resultaten i servicemätningen kommer användas som en del i att säkra kvalitén framöver. Mätningen pågår från och med den 18 mars till och med den 18 maj.

Tack för att du svarar på servicemätningen och delar dina åsikter! Dina synpunkter är viktiga för oss.

Senast uppdaterad: