Publicerad:

ikon

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Så snöröjer och halkbekämpar vi kommunens vägar

Årets första snö har kommit och vintersäsongen är inledd. Ansvaret för snöskottning och halkbekämpning beror på vilken typ av väg det är.

Väghållare, det vill säga den som är ansvarig för vägen, kan vara vi som kommun, Trafikverket eller en vägförening. Vissa vägar kan också vara privata. Om du har frågor eller synpunkter på snöröjningen ska du alltid i första hand kontakta väghållaren.

Kommunen är väghållare för de flesta av gatorna i de centrala delarna av Båstad, Torekov och Förslöv.

Väghållare i kommunen

Trafikverkets vinterväghållning

Trafikverket är väghållare för de större genomfartsvägarna i kommunen (väg 115 och E6) samt för de allmänna vägarna på landsbygden (väg 105). Regler för snöröjning och halkbekämpning på det statliga vägnätet skiljer sig från det kommunala vägnätet och mer om det kan du läsa om hos Trafikverket.

Kommunens vinterväghållning

Det kommunala vägnätet sköts till största delen av kommunen själva och genom upphandlade entreprenörer som är redo att ploga och halkbekämpa kommunens bil-, gång- och cykelvägar och allmänna platser.

Snöröjningen sker enligt en prioritetsordning

  • Vid 3 centimeter nysnö plogas utvalda gång- och cykelbanor samt vissa branta vägar.
  • Vid 5 centimeter nysnö plogas bussgator, parkeringsplatser, torgytor och bostadsgator.

Det finns ingen exakt tid för när snöröjning och halkbekämpning sker på en särskild gata.

Senast uppdaterad: