Publicerad:

ikon

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Nytt från kommunfullmäktige – mars 2024

Kommunfullmäktige har bland annat beslutat om att ansluta sig till CEMR-deklarationens nio nya artiklar för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

Fullmäktige beslutade också om kommunens föreskrift om eldningsförbud.

Anslutning till CEMR-deklarationen artikel 31-39

Den 24 januari 2007 beslutade Båstads kommunfullmäktige att Båstads kommun skulle skriva under CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Region) för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

Sveriges kommuner och regioner uppmanar nu kommuner som skrivit under CEMR-deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå att även ansluta sig till deklarationens nio nya artiklar.

På senaste mötet beslutade kommunfullmäktige att kommunen ska ansluta sig till CEMR-deklarationens nio nya artiklar.

Tjänsteskrivelse: Anslutning till CEMR-deklarationen artikel 31-39 Länk till annan webbplats.

SKR - Rekommendation gällande undertecknande av CEMR-deklarationen Länk till annan webbplats.

Föreskrift om eldningsförbud

Kommunfullmäktige har beslutat att anta föreskrift om eldningsförbud i Båstads kommun.

Föreskrifterna beskriver omfattningen av eldningsförbudet i Båstads kommun vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk) och 5 (mycket stor brandrisk) respektive 5E (extremt stor brandrisk). Förbudet innebär att eldning utomhus är förbjuden vid brandriskvärde 4, 5 eller 5E. Med utomhus avses skog eller mark eller områden där eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Föreskrifter om eldningsförbud för Båstads kommun Länk till annan webbplats.

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Senast uppdaterad: