Click to listen highlighted text!

Psykisk hälsa

Senast ändrad: 27 okt, 2021

Psykisk hälsa används ofta som ett samlingsbegrepp för både psykisk hälsa (positiv) och psykisk ohälsa. Här kan du läsa mer om Träffpunkten, BUP Skåne, ta del av utbildningar och få information om hur du kan förebygga självmord, suicidprevention. 

Begreppet psykisk hälsa är inte alltid så lätt att förklara men kort kan man säga att det handlar om hur vi mår och trivs med livet – samt vår förmåga att klara av livets upp- och nedgångar. Den psykiska hälsan är grunden för vårt välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa omfattar flera olika tillstånd med olika allvarlighetsgrad och varaktighet. Det kan handla om mildare eller övergående besvär till långvariga tillstånd som kraftigt påverkar vår funktionsförmåga. Begreppet kan alltså omfatta allt från lättare tillstånd av oro eller nedstämdhet till svåra psykiatriska tillstånd som bör behandlas av hälso- och sjukvården, såsom depression, ångestsyndrom eller schizofreni.

Mötesplatsen Träffpunkten

Träffpunkten är en öppen kommunal verksamhet för dig som är 18+ och som är folkbokförd i Båstads kommun. Träffpunkten bygger på frivillighet och är till för dig som har psykiska besvär eller eventuell samsjuklighet.

Här kan du läsa mer om Träffpunkten

Barn och ungdomspsykiatrin, BUP i Skåne

Till BUP kan du vända dig med barn under 18 år som behöver psykiatrisk specialistvård. BUP tar emot individuellt men erbjuder också gruppverksamheter. Det finns stöd och behandling vid psykisk ohälsa, till exempel ångest, depression och ätstörning.

Här kan du läsa mer om BUP Skåne

Förebygga självmord, suicidprevention

Ring 112 om någon hotar att ta sitt liv!

Genom att larma 112 kan du rädda liv. SOS-operatören ser till att hjälp kommer till platsen.

Har du eller någon du känner tankar om att ta sitt liv? Det finns alltid hjälp att få!

Hur kan du hjälpa någon med självmordstankar?

Misstänker du att någon i din närhet funderar på att ta sitt liv. Våga fråga. Våga prata med personen och ge dig tid att lyssna. Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal förebygga självmord.

Har du tankar om självmord?

Om du har självmordstankar ska du inte hålla det för dig själv. Våga ta hjälp. Prata med någon du har förtroende för, ring en stödlinje eller sök vård. Självmordstankar är vanligt, och ingenting att skämmas över. Du är inte ensam. Några av numren du kan ringa finns här:

90 101 Självmordslinjen
1177 Vårdguiden
020 – 22 22 33 Äldrelinjen

Akut hjälp och journummer

Utbilda dig - gratis webbutbildningar inom området

SPISS (Suicidprevention i Svensk sjukvård) är en webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök.

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning från folkhälsomyndigheten om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden.

Så arbetar kommunen för att förebygga självmord

Via en utsedd samverkansgrupp har Båstads kommun påbörjat ett arbete med att ta fram en förvaltningsövergripande handlingsplan gällande suicidprevention. Med start under hösten 2021 kommer medarbetare inom kommunens olika verksamheter att utbildas i suicidprevention för att på olika sätt kunna förhindra självmord.

Informations och hänvisningsguide

Här hittar du en lista med kontaktuppgifter till olika verksamheter som erbjuder stöd och hjälp inom psykisk hälsa och psykisk ohälsa.

Information och hänvisningsguide

Click to listen highlighted text!