Psykisk hälsa

Känslor av oro, nedstämdhet, sömnsvårighet och stress kan vara tecken på psykisk ohälsa. På denna sida hittar du verksamheter dit du kan vända dig för att få hjälp och stöd.

Om det är omedelbar fara för någons liv, ring 112.

Du kan också direkt vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. De har öppet dygnet runt.

Lämna aldrig en suicidnära person ensam utan hjälp.

Om situationen inte är akut kan du söka hjälp via din vårdcentral. Är du osäker på vart du ska vända dig, kontakta sjukvårdsrådgivningen på 1177 eller sök på 1177 Vårdguiden.

Är du under 18 år, eller oroar dig för någon som är det, kan du kontakta En väg in för att få telefonrådgivning om psykisk hälsa.

Region Skåne ansvarar för medicinska och rehabiliterande insatser för personer med psykisk ohälsa.

Stöd från kommunen

Du som behöver stöd i vardagen och har en psykiatrisk funktionsnedsättning kan få olika typer av stöd. Det kan exempelvis vara meningsfull sysselsättning, kontaktperson, boendestöd, personligt ombud eller FACT-vårdprogram.

Om du inte klarar av att ta dina läkemedel själv kan du, en anhörig eller boendestöd kontakta vårdcentralen. Efter att en läkare skickat en remiss till kommunens sjuksköterskor kan ansvaret för läkemedelshantering istället överlåtas till ansvarig sjuksköterska.

Om du är ung och lider av ångest, oro eller psykisk ohälsa kan du få stöd från bland annat elevhälsan.

Träffpunkten är en plats för återhämtning för dig med psykiska besvär – hos oss är du aldrig ensam. Vi hjälper dig att skapa struktur och rutiner i din vardag och samtidigt får du en möjlighet att knyta nya kontakter.

Du som lever med psykisk ohälsa eller med en psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp av en case manager (vård- och stödsamordnare). Det innebär att du kan få hjälp med att samordna kontakten med olika myndigheter och vårdgivare.

Stöd via 1177

På 1177 finns tips och råd, konkreta verktyg och även länkar till nationella webbplatser med information om psykiska sjukdomar och besvär. Du får veta vilka behandlingar som finns och råd om var du kan söka hjälp.

Samtalsstöd

Telefon: 116 111
Mejla, chatta eller ring – telefonen är alltid öppen, även på natten!

Telefon: 90101
Telefon och chatt har öppet dygnet runt, varje dag.

Ring till eller chatta med Självmordslinjen om du har tankar på att ta ditt liv. Självmordlinjen drivs av föreningen Mind som arbetar med psykisk hälsa.

Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet och drivs av föreningen Mind som arbetar med psykisk hälsa.

Telefon: 020-22 22 33
Telefontid: Måndag till fredag 8–19 och lördag till söndag 10–16.

Äldrelinjen vänder sig i första hand till dig som är 60 år eller äldre och mår psykiskt dåligt. Du kan ringa dit om du behöver tala med någon som förstår dina problem. Den bemannas av volontärer som har fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Äldrelinjen drivs av föreningen Mind som arbetar med psykisk hälsa.

Är till för dig som är närstående till någon som har tagit sitt liv.

Andra stöd- och hjälporganisationer

Anhöriglinjen finns till för dig som behöver råd och stöd i din situation som anhörig.

Du som är anhörig och stödjer någon som är långvarigt sjuk eller har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan få stöd via anhörigföreningen. Som medlem i lokalförening för anhörigvårdare i Båstad och Laholm blir du även medlem i Anhörigas Riksförbund (ingår i medlemsavgiften). Riksförbundet stöder de lokala anhörigföreningarna och arbetar för att anhörigvårdare ska få samma stöd och rättigheter över hela landet.

När en anhörig gått bort så kan det vara svårt att hantera livet efter bortgången. Svenska kyrkan i Båstad erbjuder anhörigstöd.

Fontänhuset stödjer dig som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Personalen ger stöd och hjälp till medlemmar på plats eller via telefon, digitala möten, sociala medier och utomhusaktiviteter.

Fyrens församling (svenska alliansmissionen) är en kyrka mitt i byn. Hit är du välkommen för att delta i gudstjänst, ta en kopp kaffe, sitta och prata eller bara ta det lugnt en stund.

NSPH är en samarbetsorganisation för patient-, brukar och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

RSMH är en organisation som arbetar för att förändra samhällets syn på psykisk ohälsa. Tillsammans påverkar vi vården och samhället för att alla ska ha möjlighet att återhämta sig från psykisk ohälsa.

RFSL står för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!Senast uppdaterad: