Viktigt meddelande1

EU-val 2024

Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet i Sverige. Då ska vi välja våra representanter till Europaparlamentet. Från och med onsdagen den 22 maj kan du förtidsrösta.

I valet till Europaparlamentet väljer medborgarna i alla medlemsstater sina representanter. Valet hålls vart femte år. Mellan den 6–9 juni håller alla medlemsländer sina val.

Rösträtt

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen, och
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Röstkort

Senast den 22 maj ska du ha fått ditt röstkort skickat till din folkbokföringsadress. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress samt öppettider.

När du röstar i din vallokal är det inget krav att ha med sig sitt röstkort. Men det är praktiskt för att kontrollera att du befinner dig i rätt vallokal. För att få förtidsrösta måste du däremot ha med dig ditt röstkort.

Saknar du ditt röstkort kan du beställa ett nytt hos Valmyndigheten eller kontakta meborgarservice.

Olika sätt att rösta

Du kan rösta på flera olika sätt, till exempel vid förtidsröstning, på valdagen eller via bud. Röstmottagarna, som tar emot din röst, ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. De kan också hjälpa dig som väljare om du ber om det.

Den 22 maj öppnar förtidsröstningen. Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i landet. För att få förtidsrösta behöver du ha med dig ditt röstkort och id-handling med foto, till exempel körkort, pass eller tjänstelegitimation.

Du kan också förtidsrösta på valdagen. I Båstads kommun kan du förtidsrösta på kommunhuset på valdagen.

Plats och tid som du kan förtidsrösta i Båstads kommun hittar du här.

Kommunhuset, Vångavägen 2

Onsdagen den 22 maj 10:00 – 16:30
Torsdagen den 23 maj 10:00 – 16:30
Fredagen den 24 maj 10:00 – 16:30
Lördagen den 25 maj 10:00 – 14:00
Söndagen den 26 maj 10:00 – 14:00
Måndagen den 27 maj 10:00 – 18:00
Tisdagen den 28 maj 10:00 – 18:00
Onsdagen den 29 maj 10:00 – 18:00
Torsdagen den 30 maj 10:00 – 18:00
Fredagen den 31 maj 10:00 – 18:00
Lördagen den 1 juni 10:00 – 14:00
Söndagen den 2 juni 10:00 – 14:00
Måndagen den 3 juni 10:00 – 18:00
Tisdagen den 4 juni 10:00 – 18:00
Onsdagen den 5 juni 10:00 – 18:00
Torsdagen den 6 juni 10:00 – 13:00
Fredagen den 7 juni 10:00 – 18:00
Lördagen den 8 juni 10:00 – 18:00
Söndagen den 9 juni 08:00 – 21:00

Ängahällan, Ängahällan 2

Torsdagen den 23 maj 13:00 – 16:30
Lördagen den 25 maj 10:00 – 14:00
Måndagen den 27 maj 14:00 – 17:00
Onsdagen den 29 maj 14:00 – 17:00
Fredagen den 31 maj 14:00 – 17:00
Lördagen den 1 juni 10:00 – 14:00
Måndagen den 3 juni 14:00 – 18:00
Onsdagen den 5 juni 14:00 – 18:00
Fredagen den 7 juni 14:00 – 18:00
Lördagen den 8 juni 10:00 – 14:00

ICA Nära, Grusåsvägen 2

Fredagen den 24 maj 13:00 – 16:00
Lördagen den 25 maj 10:00 – 14:00
Måndagen den 27 maj 13:00 – 16:00
Fredagen den 31 maj 13:00 – 16:00
Lördagen den 1 juni 10:00 – 14:00
Tisdagen den 4 juni 13:00 – 16:00
Fredagen den 7 juni 15:00 – 18:00
Lördagen den 8 juni 10:00 – 14:00

Sandlyckeskolan/Biblioteket, Hanneborgsvägen 2

Torsdagen den 23 maj 13:00 – 16:00
Måndagen den 27 maj 10:00 – 13:00
Onsdagen den 29 maj 14:00 – 17:00
Fredagen den 31 maj 14:00 – 17:00
Måndagen den 3 juni 13:00 – 18:00
Onsdagen den 5 juni 14:00 – 18:00
Fredagen den 7 juni 14:00 – 18:00

Stationshuset, Båstad station

Fredagen den 24 maj 14:00 – 18:00
Måndagen den 27 maj 14:00 – 18:00
Onsdagen den 29 maj 14:00 – 18:00
Fredagen den 31 maj 14:00 – 18:00
Måndagen den 3 juni 14:00 – 18:00
Onsdagen den 5 juni 14:00 – 18:00
Fredagen den 7 juni 14:00 – 18:00

Söndagen den 2 juni har du som bor på Haga Park, Åsliden och Skogsliden är anhörig eller personal möjlighet att förtidsrösta på boendet. Du måste ta med dig ditt röstkort och legitimation, alternativt att någon intygar vem du är.

Bor du på Almgården finns möjlighet att boka ambulerande röstmottagare.

Plats och tid är enligt följande:

  • Haga Park, 10.30 - 11.30
  • Åsliden, 13 - 14
  • Skogsliden, 15 - 16

På valdagen, söndagen den 9 juni, är vallokalerna öppna mellan klockan 8 och 21. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör. Där står även namn på vallokalen, adress och öppettider. Observera att vi har en ny vallokal i Grevie. Läs noga på ditt röstkort vilken vallokal samt adress du ska gå till på valdagen.

Ta med dig id-handling med foto när du ska rösta. Det kan till exempel vara körkort, pass eller tjänstelegitimation. Är du känd för röstmottagaren behövs ingen id-handling. Observera att röstkortet inte gäller som id-handling.

Om du inte själv kan ta dig till en vallokal eller lokal för förtidsröstning på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan du få hjälp med att kunna rösta. Du kan få hjälp med:

  • Budröstning. Du kan budrösta genom någon person du känner. Det finns särskilt material som kan fås på kommunhuset i Båstad eller i förtidsrösningslokalerna. Du ska själv lägga i valsedel i valkuvertet. Detta ska intygas av ett vittne, minst fyllda 18 år.
  • Budröstning via lantbrevbäring. Har du lantbrevbäring kan du rösta den vägen. Kontakta Postnord för hjälp.
  • Ambulerande röstmottagare. Två röstmottagare kommer hem med valmaterial till dig. Du ska själv lägga i valsedel i valkuverten. Kuverten lämnas sedan till förtidsröstningslokalen på kommunhuset i Båstad. Från och med 22 maj kan du boka ambulerande röstmottagare genom att kontakta kommunens medborgarservice.

Du kan också rösta från utlandet. Antingen får du brevrösta eller förtidsrösta i en röstningslokal. Röstningslokalen är oftast en ambassad eller ett konsulat.

Förtidsröstningen från utlandet i EU-valet börjar tidigast den 16 maj. Datum och öppettider varierar mellan olika lokaler. Eftersom förtidsrösterna ska hinna transporteras till Sverige så stänger förtidsröstningen vid olika tidpunkter. Du kan inte rösta utomlands på valdagen.

Tillgängliga vallokaler

Alla våra vallokaler och lokaler för förtidsröstning är tillgängliga för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Röstmottagarna, som har tystnadsplikt, kan hjälpa dig att rösta.

Vallokaler fria från partiers valarbete

Du som röstar ska kunna ha fri passage på från närmaste parkering till vallokalen. I vallokalen, lokalen för förtidsröstningen eller i direkt anslutning till dessa får det inte finnas någon form av partipropaganda. Valarbete får inte heller bedrivas i närheten av ingången till lokalen. Insamlingar av något slag får inte ske inne i vallokalen.

Skulle detta ändå ske ber vi dig kontakta ordförande eller röstmottagare i vallokalen.

Vad händer efter valet?

Direkt efter att vallokalerna har stängt startar den preliminära rösträkningen på plats. Då räknas alla röster som lämnats i vallokalen och alla förtidsröster. Du kan följa valresultatet på Valmyndighetens webbplats.

Dagen efter valet påbörjar Länsstyrelsen den slutgiltiga rösträkningen. Länsstyrelsen kontrollräknar alla röster och räknar även personrösterna. Cirka en vecka efter valet fastställer valmyndigheten valresultatet. De utser även ledamöter och ersättare.

Mer information om EU-valet

På valmyndighetens webb och webbsidan om EU-valet hittar de mer information om valet. Informationen finns också på de olika medlemsländernas språk och på lättläst svenska.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: