Click to listen highlighted text!

Visselblåsarfunktion

Senast ändrad: 16 jun, 2022

Visselblåsarfunktionen är till för att du anonymt ska kunna anmäla misstanke om missförhållanden och oegentligheter inom Båstads kommun utan att behöva oroa dig för negativa konsekvenser.

Vem kan anmäla?

I Båstads kommuns visselblåsarfunktion kan anställda, förtroendevalda, deltidsanställda, arbetssökande, personer som avslutat sin anställning och andra som har en arbetsrelation till kommunen anmäla missförhållande.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Du kan anmäla missförhållanden om det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Funktionen ska användas om du misstänker att en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Båstads kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom Båstads kommun som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem.

Det kan till exempel handla om muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Du som anmäler behöver inte ha faktiska bevis, utan det räcker med rimliga farhågor eller misstankar.

När ska funktionen inte användas?

Visselblåsarfunktionen ersätter inte övriga rapporteringskanaler utan är ett komplement till dessa. Funktionen ska inte användas för att anmäla personliga missförhållanden som endast påverkar dig som anmäler eller din egen arbetssituation. I första hand vänder du som anställd dig till din närmaste chef och som medborgare till den verksamhet det berör.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till
Lämna dina synpunkter – hjälp oss att bli bättre! (bastad.se)

Gör en anmälan om missförhållande

Gör en anmälan om missförhållande. 
Du kan också tala in din anmälan på telefonnummer: 0771-40 16 16. 

Om du önskar fortsatt dialog och/eller vill följa status i ärendet tilldelas du ett unikt ärendenummer och lösenord för att kunna följa ärendet.

Hur hanteras anmälningarna?

Visselblåsarfunktionen hanteras av ett externt företag som är fristående från Båstads kommun. Du kan rapportera anonymt och inga IP-adresser kan spåras. Du behöver inte registrera ett konto, men registrering underlättar vidare utredning av ärendet.

Inom sju dagar får du som anmäler en bekräftelse att anmälan är mottagen. Anmälningarna som skickas via visselblåsarfunktionen går till det externa företaget som gör en bedömning av ärendet. Anmälningen och bedömningen vidarebefordras till två utsedda kontaktpersoner som arbetar oberoende av varandra inom Båstads kommun. Kontaktpersonerna har tystnadsplikt och ansvarar för vidare hantering och åtgärdsplanering av anmälningarna. Du får återkoppling inom tre månader med vilka åtgärder som har vidtagits.

Frågor och svar

Frågor och svar om visselblåsarfunktionen (SKR:s webbplats)

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!