Click to listen highlighted text!

Vi vill veta hur du upplever kommunens service och bemötande

Senast ändrad: 21 mar, 2022 | Nyhet

Båstad kommun genomför just nu en servicemätning om hur du som invånare upplever kommunens service och bemötande. Servicemätningen pågår från mitten av mars fram till maj.

Servicemätningen är nationell och genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att ta reda på hur du upplever kommunens service och på så sätt kunna förbättra vår verksamhet.

Så här går det till

Du som har kontaktat oss via mobiltelefon får efter avslutat samtal ett sms med en länk till enkätundersökningen. Enkäten består av endast två frågor och går snabbt att besvara.

Vi hoppas att du vill svara på enkäten eftersom din åsikt är viktigt för oss!

Click to listen highlighted text!