Click to listen highlighted text!

Verksamhetsmark

Senast ändrad: 30 okt, 2023

I Båstads kommun ska nya företag ges möjlighet att etablera sig och befintliga ges utrymme att expandera! Det är med den ambitionen Båstads kommun planlägger för ett brett spektra av ändamål och iordningställer nya områden.

För närvarande kan kommunen erbjuda lediga tomter i Västra Karup, Grevie och längs Inre Kustvägen i Båstad.

Tryck här för att se ledig tomtmark i Västra Karup.

Tryck här för att se ledig tomtmark i Grevie.

Tryck här för att se ledig tomtmark längs Inre Kustvägen i Båstad.

Inom kort kommer fler tomter kunna erbjudas i olika delar av kommunen. Norr om stationen i Båstad planlägger kommunen ett område som kommer kunna förmedlas under 2023. Se plankarta.

Väster om Båstads gamla station planlägger kommunen ett mindre område som kommer kunna förmedlas 2023. Se plankarta.

Söder om handelsområdet Entré Båstad planlägger kommunen ett mindre område som kommer kunna förmedlas 2023. Se plankarta.

Väster om väg 105 i Förslöv växer ett stort verksamhetsområde fram. Tomter i detta område förmedlas tidigast kvartal 3 2023. Se plankarta.

Vid intresse av att köpa kommunal mark och etablera verksamhet i kommunen, använd blankett som finns i högerkolumnen. Kontakta gärna kommunens företagslots Pathricia Hansson för ytterligare vägledning, maila foretagslots@bastad.se.

 

Click to listen highlighted text!