Click to listen highlighted text!

Verksamhetsmark

Senast ändrad: 10 jun, 2020

Båstads kommun arbetar kontinuerligt med att ha ett utbud av tomter för olika verksamheter att erbjuda. För närvarande finns lediga tomter i Västra Karup, Grevie och längs inre Kustvägen i Båstad.

Tryck här för att se ledig tomtmark i Västra Karup.

Tryck här för att se ledig tomtmark i Grevie.

Längs Inre Kustvägen i Båstad är kommunen speciellt angelägen om att byggrätten utnyttjas på ett bra sätt, att byggnaderna får ett tilltalande exteriör och att verksamheten passar in på platsen. Marken är inte lämplig för lager eller annan logistikkrävande verksamhet. Kommunen ser gärna att flera aktörer samarbetar för att fylla byggrätten med flera funktioner/verksamheter och att många arbetstillfällen skapas.

Tryck här för att se ledig tomtmark längs Inre Kustvägen i Båstad.

Detaljplan har påbörjats för ett stort verksamhetsområde i Förslöv, väst om väg 105. Detta verksamhetsområde hoppas vi kunna förmedla till intressenter med start hösten 2020.

Tryck här för att se verksamhetsområdet i Förslöv.

Vid intresse av att köpa kommunal mark och etablera verksamhet i kommunen, använd blankett som finns i högerkolumnen.

Click to listen highlighted text!